Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.29, godz. 12:51
kontakt
INTELIWI

Komunikaty

29/06/22 11:48 INTELIWISE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2022 r.
11:01 brak uprawnień INTELIWISE SA (8/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy InteliWISE S.A. w dniu 28.06.2022 r..
27/06/22 21:12 brak uprawnień INTELIWISE SA (7/2022) Sprostowanie Raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2021 rok
10/06/22 07:15 brak uprawnień Efecte nie zmieni ceny za akcje InteliWise, chce zdjąć spółkę z giełdy (wywiad)
01/06/22 09:06 INTELIWISE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
31/05/22 18:19 brak uprawnień INTELIWISE SA (6/2022) Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2021 rok
18:13 brak uprawnień INTELIWISE SA (5/2022) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku
27/05/22 12:10 brak uprawnień Efecte chce przejąć polskie InteliWISE, ogłasza zaproszenie do sprzedaży (opis2)
11:56 brak uprawnień Efecte Oyj zaprasza do sprzedaży 6.858.915 akcji InteliWise, po 3,99 zł za sztukę (opis)
08:48 brak uprawnień Efecte Oyj zaprasza do sprzedaży 6.858.915 akcji InteliWise, po 3,99 zł za sztukę - Trigon DM
08:45 INTELIWISE S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji inwestora z głównymi akcjonariuszami w celu nabycia do 100% akcji Spółki
08:38 brak uprawnień Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki INTELIWISE SA
16/05/22 17:02 brak uprawnień INTELIWISE SA (4/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
17/03/22 13:55 brak uprawnień INTELIWISE SA (3/2022) Zawarcie umowy z firmą audytorską o przeprowadzenie badania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych za 2021 i 2022 rok
16/03/22 09:54 INTELIWISE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy