Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 17:05
kontakt
INTELIWI

Komunikaty

18/11/21 11:22 INTELIWISE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
12/11/21 13:12 INTELIWISE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
10/11/21 17:08  brak uprawnień INTELIWISE SA (10/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
16/08/21 17:23  brak uprawnień INTELIWISE SA (9/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
10/08/21 17:52 INTELIWISE S.A.: Informacja o wyborze projektu InteliWise S.A. do dofinansowania przez PARP
28/07/21 13:55 INTELIWISE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.07.2021 r.
13:32  brak uprawnień INTELIWISE SA (8/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy InteliWISE S.A. w dniu 27.07.2021 r.. Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
29/06/21 09:12 INTELIWISE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
22/06/21 19:56 INTELIWISE S.A.: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2021 r.
16/06/21 19:47  brak uprawnień INTELIWISE SA (7/2021) Sprostowanie Raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2020 rok
19:44  brak uprawnień INTELIWISE SA (6/2021) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku InteliWISE Spółka Akcyjna
15/06/21 11:05 INTELIWISE S.A.: Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 9/2021
09:07 INTELIWISE S.A.: Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu InteliWise S.A.
02/06/21 18:02 INTELIWISE S.A.: Zwiększenie zaangażowania powyżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce InteliWise S.A.
01/06/21 08:02 INTELIWISE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia