Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.04, godz. 04:49
kontakt
01CYBER

Komunikaty

01/12/21 16:26  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (15/2021) Emisja obligacji serii A przez spółkę zależną Emitenta - T&T Proenergy sp. z o.o.
24/11/21 14:30 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umów dzierżawy pod budowę 9 elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 23 MW
15/11/21 20:49  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (14/2021) Skorygowany Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku
20:18  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (13/2021) Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku
09/11/21 16:05 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Zawarcie umowy na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW - w ramach budowy "Parku Solarnego w miejscowości Kaliska".
15:58 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umów dzierżawy pod budowę 5 elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 7,5 MW.
30/09/21 20:04  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (12/2021) Nałożenie na Emitenta kary upomnienia przez Zarząd GPW
27/09/21 18:18  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki 01CYBERATON PROENERGY S.A.
16/08/21 21:29  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (11/2021) Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku
11/08/21 14:53 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umów dzierżawy pod budowę 13 elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 99,7 MW.
08/07/21 19:34 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Zmiana stanu posiadania
01/07/21 19:10  brak uprawnień GPW: Komunikat (NewConnect)
30/06/21 19:19 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym
19:04  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (10/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2021 roku
29/06/21 18:48  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (9/2021) Sprawozdanie Finansowe za rok 2020