Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 11:17
kontakt
01CYBER

Komunikaty

30/06/22 22:01  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (10/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2022 roku
21:57 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 30.06.2022 roku
03/06/22 21:38  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (9/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2022 r.
21:32 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2022 r.
31/05/22 21:45  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (8/2022) Sprawozdanie finansowe za rok 2021
16/05/22 23:11  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (7/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku
29/04/22 21:44  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (6/2022) Korekta raportu kwartalnego za III kwartał roku 2021.
21:39  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (5/2022) Korekta raportu kwartalnego za II kwartał roku 2021.
21:29  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (4/2022) Korekta raportu kwartalnego za I kwartał roku 2021.
20:37  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (3/2022) Uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 1/2020 ? Życiorys Prezesa Zarządu Emitenta
22/04/22 19:09 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Korekta raportu ESPI nr 13/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku.
19:08 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Korekta raportu ESPI nr 2/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku.
14/02/22 17:41  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (2/2022) Raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku
31/01/22 12:40 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Nabycie udziałów w Spółce celowej realizującej projekty budowy elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 3,6 MW
11:37  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022