Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.27, godz. 02:45
kontakt
TAMEX

Komunikaty

14/11/22 15:45  brak uprawnień TAMEX SA (9/2022) Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2022 r.
09/11/22 17:25 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2022 roku
03/11/22 16:36 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Unieważnienie wyboru oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
31/10/22 16:01 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
27/10/22 10:38 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
26/10/22 15:10 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
14/10/22 14:59 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
12/10/22 14:32 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Uzyskanie statusu umowy znaczącej przez umowę zawartą przez Spółkę
07/10/22 11:32 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
05/10/22 11:52  brak uprawnień Tamex zawarł umowę z COS w Spale na przebudowę stadionu za 13,9 mln zł brutto
11:31 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane
27/09/22 15:09 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
21/09/22 16:37 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
26/08/22 12:08 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
16/08/22 16:47  brak uprawnień TAMEX SA (8/2022) Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiety Sportowe S.A. za II kwartał 2022 r.