Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.18, godz. 12:22
kontakt
CFIHOL

Komunikaty

22/03/24 18:10 CFI HOLDING S.A.: Informacja w trybie przepisu art. 69 ustawy o ofercie publicznej
30/01/24 10:02 CFI HOLDING S.A.: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
11/12/23 19:57 CFI HOLDING S.A.: Informacja w trybie przepisu art. 69 ustawy o ofercie publicznej
28/11/23 17:38 CFI HOLDING S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta.
08/11/23 18:22 CFI HOLDING S.A.: CFI HOLDING S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/10/23 18:02 CFI HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CFI Holding S.A. w dniu 6 października 2023 r.
17:58 CFI HOLDING S.A.: Powołanie osoby zarządzającej.
09/10/23 19:28 CFI HOLDING S.A.: Rezygnacja osoby zarządzającej
06/10/23 18:51 CFI HOLDING S.A.: Zmiana składu Rady Nadzorczej Emitenta
18:31 CFI HOLDING S.A.: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CFI Holding S.A. w dniu 06.10.2023 roku
02/10/23 19:48 CFI HOLDING S.A.: CFI HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/09/23 15:39 CFI HOLDING S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półorocze 2023 r.
17/09/23 21:46 CFI HOLDING S.A.: Informacja w trybie przepisu art. 69 ustawy o ofercie publicznej
07/09/23 16:03 CFI HOLDING S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A.
05/07/23 15:14 CFI HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2023 r.