Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 11:08
kontakt
ORZELOPO

Komunikaty

22/11/21 11:10 ORZEŁ S.A.: ORZEŁ SA: POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH W TRYBIE ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MAR
15/11/21 14:01 ORZEŁ S.A.: Orzeł SA: Postanowienie sądu o wykonaniu układu z wierzycielami
10/11/21 15:03  brak uprawnień ORZEŁ SA (12/2021) Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021 roku
22/10/21 13:19 ORZEŁ S.A.: Orzeł SA: Istotna umowa
30/09/21 11:15 ORZEŁ S.A.: Orzeł SA: Całkowita spłata zobowiązań objętych układem
15/09/21 14:07 ORZEŁ S.A.: Orzeł SA: Płatność zobowiązań objętych układem
02/09/21 11:55 ORZEŁ S.A.: ORZEŁ SA: POWIADOMIENIE O TRANSAKCJI W TRYBIE ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MAR
31/08/21 15:31 ORZEŁ S.A.: ORZEŁ SA: POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH W TRYBIE ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MAR
13/08/21 09:55  brak uprawnień ORZEŁ SA (11/2021) Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2021 roku
16/07/21 14:35  brak uprawnień ORZEŁ SA (10/2021) Orzeł SA: Zmiana harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
02/07/21 13:29 ORZEŁ S.A.: Orzeł SA: Decyzja Polskiego Funduszu Rozwoju o zwolnieniu z obowiązku zwrotu subwencji finansowej
29/06/21 11:54 ORZEŁ S.A.: Orzeł SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orzeł S.A. w dniu 28 czerwca 2021 roku
11:35  brak uprawnień ORZEŁ SA (9/2021) Orzeł SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orzeł S.A. w dniu 28 czerwca 2021 roku
 brak uprawnień ORZEŁ SA (8/2021) Orzeł SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orzeł S.A. w dniu 28 czerwca 2021 roku
11:14 ORZEŁ S.A.: Orzeł SA: Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółki Orzeł S.A. w dniu 28 czerwca 2021 roku