Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 12:29
kontakt
IDH

Komunikaty

15/11/21 11:26  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (18/2021) Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku
11:11 IDH DEVELOPMENT S.A.: Odstąpienie od publikacji prognoz wyników finansowych na lata 2021 - 2023
03/11/21 17:39  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - IDH Development
02/11/21  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki IDH DEVELOPMENT S.A. W RESTRUKTURYZACJI
29/10/21 10:01 IDH DEVELOPMENT S.A.: Otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.
21/10/21 09:35 IDH DEVELOPMENT S.A.: Noty obciążeniowe z tytułu niewykonania umów w zakreślonym terminie
19/10/21 10:46  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (17/2021) Korekta raportu okresowego nr 2/2021 z dnia 15.02.2021 r. - Raport kwartalny IDH Development SA za IV kwartał 2020 roku
30/09/21 13:22 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie Aneksu do Przedwstępnej Umowy nabycia nieruchomości
20/09/21 18:54  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (16/2021) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021 rok
18:53  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (15/2021) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2020 rok
18:51  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (14/2021) Korekta raportu rocznego za 2020 rok
16:14 IDH DEVELOPMENT S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 23/2021 z dnia 22.06.2021r. - Uzupełnienie raportu 12/2019 z dnia 07.11.201 r.
10/09/21 13:47 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
09/09/21 13:00 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
08/09/21 14:21 IDH DEVELOPMENT S.A.: Aneks do umowy sprzedaży udziałów spółki IDH BUD Sp. z o. o.