Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 15:20
kontakt
IDH

Komunikaty

30/06/22 18:23  brak uprawnień GPW: Komunikat: IDH Development
11:10 IDH DEVELOPMENT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
09:01  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (7/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
28/06/22 09:41  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (6/2022) Raport roczny IDH Development SA w restrukturyzacji za 2021 rok
21/06/22 12:48  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (5/2022) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia IDH Development S.A. w restrukturyzacji
20/06/22 19:59  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki IDH DEVELOPMENT S.A. W RESTRUKTURYZACJI
18/05/22 14:34  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (4/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok
16/05/22 11:57  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (3/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022
10/03/22 10:37 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie Aneksu do Umowy sprzedaży wierzytelności
10:35 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie Aneksu do Umowy sprzedaży wierzytelności wynikającą z indosu weksla
10:32 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie Aneksu do Umowy sprzedaży wierzytelności wynikającą z indosu weksla
14/02/22 15:00 IDH DEVELOPMENT S.A.: Rozwiązanie przedwstępnej Umowy nabycia nieruchomości
08:16  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (2/2022) Raport kwartalny za IV kwartał 2021
07/02/22 10:22 IDH DEVELOPMENT S.A.: Wynik głosowania nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym IDH Development SA
13/01/22 13:32 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zwołanie Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym IDH Development SA