Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.09, godz. 18:16
kontakt
LETUS

Komunikaty

04/12/22 20:41 LETUS CAPITAL S.A.: Uzupełnienie raportów ESPI 28/2017 i ESPI 17/2020 dotyczących zapłaty za udziały PHU Nafta Trans sp. z o.o.
29/11/22 09:06 LETUS CAPITAL S.A.: Powzięcie informacji o istotnych błędach w jednostkowym rachunku przepływów pieniężnych za 2020 rok
14/11/22 19:00  brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (38/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
18:40 LETUS CAPITAL S.A.: Zmiana harmonogramu emisji tokenów IFO
04/11/22 12:23  brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (37/2022) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2022 r. - korekta raportu EBI 33/2022 terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.
26/10/22 20:23 LETUS CAPITAL S.A.: Zawiadomienie o zejściu poniżej 5% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów
02/10/22 21:46 LETUS CAPITAL S.A.: Zawarcie umów przez Emitenta w celu redukcji zadłużenia
13/09/22 21:39 LETUS CAPITAL S.A.: Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy licencyjnej na projekt drona IFO 2020
19/08/22 15:15 LETUS CAPITAL S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
15:03  brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (36/2022) Powołanie członka rady nadzorczej na nową kadencję.
14:58  brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (35/2022) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 sierpnia 2022 r.
16/08/22 22:35  brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (34/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
09/08/22 22:36  brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (33/2022) Zamiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2022 r. - korekta raportu EBI 28/2022 terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.
05/08/22 23:00  brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (32/2022) Korekta raportu EBI 6/2022 - Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
02/08/22 09:54  brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (31/2022) Korekta raportu EBI 23/2022 - Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2020