Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 05:51
kontakt
SELENAFM

Komunikaty

25/11/22 13:46  brak uprawnień DM BDM podniósł rekomendację Seleny do "kupuj"
24/11/22 15:39 SELENA FM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy linii na gwarancje i akredytywy dla spółek z Grupy Kapitałowej Selena pomiędzy Selena FM S.A. a Credit Agricole Bank Polska S.A.
18/11/22 07:32  brak uprawnień Selena miała w III kw. 46,4 mln zł zysku netto j.d.
07:08 SELENA FM S.A.: SELENA FM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/11/22 17:08 SELENA FM S.A.: Rozpoczęcie procesu zawierania aneksu do umowy linii na gwarancje i akredytywy dla spółek z Grupy Kapitałowej Selena pomiędzy Selena FM S.A. a Credit Agricole Bank Polska S.A.
05/10/22 14:55  brak uprawnień DM BDM obniżył cenę docelową dla akcji Seleny do 22 zł
27/09/22 17:03 SELENA FM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego pomiędzy Selena FM S.A. a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną
26/09/22 07:00  brak uprawnień Selena spodziewa się presji na marże i wolumeny, ale wyniki II półr. nie powinny być gorsze rdr (wywiad)
20/09/22 13:14 SELENA FM S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Selena FM S.A.
16/09/22 07:56  brak uprawnień Selena miała w II kw. 23,4 mln zł zysku netto j.d.
07:21 SELENA FM S.A.: SELENA FM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
06/07/22 17:03 SELENA FM S.A.: Rejestracja zmian w statucie Selena FM S.A.
01/07/22 14:46 SELENA FM S.A.: Zmiana adresu siedziby Selena FM S.A.
27/06/22 07:10  brak uprawnień DM BDM obniżył cenę docelową dla akcji Seleny do 30 zł
02/06/22 15:21 SELENA FM S.A.: Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Spółki w dniu 2 czerwca 2022 r.