Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 13:42
kontakt
DREWEX

Komunikaty

26/07/21 17:21  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki DREWEX S.A. W RESTRUKTURYZACJI
23/07/21 15:10 DREWEX S.A.: Informacja o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu
16/07/21 12:41 DREWEX S.A.: Rozważanie opcji strategicznej oraz podjęcie działań w celu otwarcia uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu
18/06/21 21:18 DREWEX S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej
21:14 DREWEX S.A.: Odwołanie członków Rady Nadzorczej
21:10 DREWEX S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drewex S.A. po przerwie, w dniu 18 czerwca 2021 r.
21:04 DREWEX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wznowionym po przerwie w dniu 18 czerwca 2021 roku
08:40 DREWEX S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
15/06/21 17:42 DREWEX S.A.: Podjęcie działań w celu otwarcia uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu
11/06/21 18:12 DREWEX S.A.: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeni Drewex S.A. oraz treść uchwał podjętych do przerwy
18:05 DREWEX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 czerwca 2021 roku
14/05/21 21:06 DREWEX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 czerwca 2021 roku
21/04/21 18:21 DREWEX S.A.: Podjęcie działań w celu otwarcia uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu
11:37 DREWEX S.A.: Rozważanie opcji strategicznej oraz zapytanie do UKNF
12/04/21 09:33  brak uprawnień Drewex rozpoczyna przegląd opcji strategicznych