Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.02, godz. 00:35
kontakt
HURTIMEX

Komunikaty

14/02/24 19:43 brak uprawnień HURTIMEX SA (2/2024) Raport IV kwartał 2023 - Hurtimex S.A.
12/01/24 11:15 brak uprawnień HURTIMEX SA (1/2024) Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r. HURTIMEX Spółka Akcyjna
14/11/23 08:39 brak uprawnień HURTIMEX SA (9/2023) Raport III kwartał 2023 - Hurtimex S.A.
14/08/23 18:50 brak uprawnień HURTIMEX SA (8/2023) Raport II kwartał 2023 - Hurtimex S.A.
30/06/23 15:57 HURTIMEX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Hurtimex S.A.
15:51 HURTIMEX S.A.: Powołanie Zarządu oraz Rady Nadzorczej na nowe kadencje w Hurtimex Spółka Akcyjna
15:30 brak uprawnień HURTIMEX SA (7/2023) Powołanie Zarządu oraz Rady Nadzorczej na nowe kadencje w Hurtimex Spółka Akcyjna
15:23 HURTIMEX S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2023 roku.
15:13 brak uprawnień HURTIMEX SA (6/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2023 roku.
02/06/23 16:50 brak uprawnień HURTIMEX SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023r. wraz projektami uchwał. HURTUMEX S.A.
16:43 HURTIMEX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023r. wraz projektami uchwał. HURTUMEX S.A.
31/05/23 23:41 brak uprawnień HURTIMEX SA (4/2023) Raport roczny za 2022 rok Hurtimex Spółka Akcyjna
14/02/23 21:37 brak uprawnień HURTIMEX SA (2/2023) Raport IV kwartał 2022 - Hurtimex S.A.
11/01/23 12:01 brak uprawnień HURTIMEX SA (1/2023) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.
14/11/22 16:18 brak uprawnień HURTIMEX SA (9/2022) Raport III kwartał 2022 - Hurtimex S.A.