Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.17, godz. 22:53
kontakt
UNIBEP

Komunikaty

05/06/24 21:05 UNIBEP S.A.: Informacja nt. przetargu na realizację budynku w technologii modułowej w Troms w Norwegii
29/05/24 19:06  brak uprawnień Wynik operacyjny Unibepu liczony jako proc. od sprzedaży w '24 wyniesie 1?1,5 proc.
18:09 UNIBEP S.A.: UNIBEP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/24 20:06 UNIBEP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał
24/05/24 21:51  brak uprawnień Unibep szacuje zysk EBIT w I kwartale na 99 mln zł, portfel zamówień sięga 3,9 mld zł
21:05 UNIBEP S.A.: Informacja w sprawie wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej UNIBEP za I kwartał 2024 roku
13:28 UNIBEP S.A.: Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Unibep S.A. umowy na realizację zadania pn.: "Wykonanie robót budowlano - montażowych po uprzednim opracowaniu programu inwestycji i dokumentacji kosztorysowej dla - budowy tymczasowego obozowiska kontenerowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w systemie "zaprojektuj i zbuduj" w Wielbarku - postępowanie nr 5/RB"
23/05/24 16:37 UNIBEP S.A.: Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Posag 7 Panien w Warszawie
21/05/24 14:10 UNIBEP S.A.: Spełnienie się warunku wejścia w życie umowy na realizację przejścia granicznego na granicy ukraińsko - polskiej
14/05/24 10:03  brak uprawnień Unibep ma umowę o wartości ok. 320 mln zł brutto w przetargu GDDKiA
09:52 UNIBEP S.A.: Zawarcie umowy na realizację zamówienia publicznego pn.: "Projekt i Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku: węzeł Białystok Północ (bez węzła) - węzeł Dobrzyniewo (z węzłem)"
09/05/24 18:29  brak uprawnień Noble Securities obniżył wycenę akcję Unibepu do 12 zł z 12,5 zł
30/04/24 16:15 UNIBEP S.A.: Wybór oferty UNIHOUSE S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację budynku w technologii modułowej w Troms w Norwegii
23/04/24 18:33 UNIBEP S.A.: Informacja nt. rekomendacji pokrycia straty za rok obrotowy 2023
18:21 UNIBEP S.A.: Powołanie członka Zarządu Unibep S.A.