Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.29, godz. 07:00
kontakt
BIOGENED

Komunikaty

25/08/22 13:20 BIOGENED S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej
24/08/22 15:23 BIOGENED S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej
12/08/22 17:58  brak uprawnień BIOGENED SA (9/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022
04/07/22 14:31 BIOGENED S.A.: Zawarcie umowy o walutowy kredyt inwestycyjny
14:23 BIOGENED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym
30/06/22 15:07  brak uprawnień Biogened wypłaci 0,3 zł dywidendy na akcję
15:03 BIOGENED S.A.: Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 30.06.2022
14:54  brak uprawnień BIOGENED SA (8/2022) Podjęcie przez WZA uchwały o wypłacie dywidendy
14:46  brak uprawnień BIOGENED SA (7/2022) Uchwały WZA podjęte w dniu 30.06.2022 r.
02/06/22 13:39 BIOGENED S.A.: Zawarcie umowy faktoringu pełnego
13:23 BIOGENED S.A.: : Zawarcie aneksu do umowy linii gwarancji
13:20 BIOGENED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu nieodnawialnego refinansowego
13:14 BIOGENED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu nieodnawialnego
13:11 BIOGENED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu nieodnawialnego
13:04 BIOGENED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym