Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.09, godz. 16:04
kontakt
BIOGENED

Komunikaty

17/11/23 10:53 BIOGENED S.A.: Terminowa wypłata dywidendy
14/11/23 09:53  brak uprawnień BIOGENED SA (12/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
28/09/23 13:25 BIOGENED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o walutowy kredyt inwestycyjny
11/09/23 12:31 BIOGENED S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej
12:07 BIOGENED S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej
14/08/23 09:12  brak uprawnień BIOGENED SA (11/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
04/08/23 10:25 BIOGENED S.A.: Zmiana umowy faktoringu
27/06/23 14:35  brak uprawnień Biogened wypłaci 0,4 zł dywidendy na akcję
14:32 BIOGENED S.A.: Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 27.06.2023
14:22  brak uprawnień BIOGENED SA (10/2023) Odwołanie i powołanie członków rady nadzorczej
14:19  brak uprawnień BIOGENED SA (9/2023) Podjęcie w dniu 27.06.2023 r. przez WZA uchwały o wypłacie dywidendy
14:15  brak uprawnień BIOGENED SA (8/2023) Uchwały WZA podjęte w dniu 27.06.2023 r.
07/06/23 13:54  brak uprawnień BIOGENED SA (7/2023) Ogłoszenie zmian w porządku obrad WZA zwołanego na 27.06.2023 r.
13:40 BIOGENED S.A.: Ogłoszenie zmian w porządku WZA zwołanego na 27.06.2023 r.
06/06/23 19:07  brak uprawnień BIOGENED SA (6/2023) Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad WZA