Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.28, godz. 17:26
kontakt
ATONHT

Komunikaty

12/08/22 18:15 brak uprawnień ATON-HT SA (8/2022) Raport za II kwartał 2022 roku
20/06/22 18:20 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki ATON-HT
31/05/22 21:53 brak uprawnień ATON-HT SA (7/2022) Raport roczny spółki ATON-HT S.A. za 2021 rok
19:59 brak uprawnień ATON-HT SA (6/2022) Korekta raportu EBI 05/2022 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r. oraz informacja o incydentalnym naruszeniu Dobrych Praktyk spółek notowanych na N
28/05/22 23:53 brak uprawnień ATON-HT SA (5/2022) Korekta raportu EBI 01/2022 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.
13/05/22 14:45 brak uprawnień ATON-HT SA (4/2022) Raport za IV kwartał 2021 roku
04/04/22 17:34 brak uprawnień ATON-HT SA (3/2022) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
11/02/22 16:25 brak uprawnień ATON-HT SA (2/2022) Raport za IV kwartał 2021 roku
20/01/22 11:45 brak uprawnień ATON-HT SA (1/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r
15/11/21 13:34 brak uprawnień ATON-HT SA (8/2021) Raport za III kwartał 2021 roku
13/08/21 18:10 brak uprawnień ATON-HT SA (7/2021) Raport za II kwartał 2021 roku
30/06/21 18:34 ATON-HT S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ ATON-HT S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku
18:30 brak uprawnień ATON-HT SA (6/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
03/06/21 19:20 ATON-HT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca2021 roku
19:14 brak uprawnień ATON-HT SA (5/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2021 roku