Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 13:45
kontakt
MAXIPIZZ

Komunikaty

26/11/21 11:22  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (16/2021) Zakończenie subskrypcji akcji serii K i L
17/11/21 16:15 MAXIPIZZA S.A.: Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR
15/11/21 19:27  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (15/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 r.
01/10/21 20:19 MAXIPIZZA S.A.: Naliczenie franchyzobiorcy Spółki kary umownej
20:13 MAXIPIZZA S.A.: Zawarcie umowy leasingu zwrotnego pomiędzy Maxipizza S.A. i mLeasing Sp. z o.o.
29/09/21 19:24 MAXIPIZZA S.A.: Rozwiązanie umowy franchyzowej z franchyzobiorcą sieci Maxi Pizza w Poznaniu
18:48 MAXIPIZZA S.A.: Zawiadomienie o otrzymaniu od osób pełniących obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR
28/09/21 20:34  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (14/2021) Powołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
01/09/21 17:39 MAXIPIZZA S.A.: Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności
26/08/21 20:25  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (13/2021) Rejestracja przez sąd zmian w Statucie Spółki
16/08/21 23:15  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (12/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 r.
01/07/21 08:16 MAXIPIZZA S.A.: Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ Maxipizza S.A. w dniu 28.06.2021 r.
29/06/21 01:04  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (11/2021) Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji
01:00  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (10/2021) Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 28 czerwca 2021 r.
01/06/21 16:56  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (9/2021) Zawiadomienie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 28 czerwca 2021 r