Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 11:09
kontakt
IFIRMA

Komunikaty

16/11/21 15:03 IFIRMA S.A.: Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze
10/11/21 05:59 IFIRMA S.A.: IFIRMA S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
28/10/21 15:26 IFIRMA S.A.: Dalsze wypłaty zaliczek na dywidendę
14:10  brak uprawnień iFirma wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 0,17 zł na akcję
14:02 IFIRMA S.A.: Zaliczka na poczet dywidendy Q3 2021
27/10/21 17:34 IFIRMA S.A.: Wstępne wyniki finansowe za 3 kwartały 2021
16/09/21 13:40 IFIRMA S.A.: Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze
10/09/21 05:57 IFIRMA S.A.: IFIRMA S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
05/08/21 11:16 IFIRMA S.A.: Korekta daty podjęcia uchwały Rady Nadzorczej nr 10/2021 w raporcie bieżącym nr 13/2021
04/08/21 17:16  brak uprawnień iFirma wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 0,10 zł na akcję
16:44 IFIRMA S.A.: Zaliczka na poczet dywidendy Q2 2021
02/08/21 17:30 IFIRMA S.A.: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2021
12:58  brak uprawnień IFIRMA SA (2/2021) IFIRMA Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
16/06/21 14:40 IFIRMA S.A.: Treść podjętych uchwał ZWZ IFIRMA SA w dniu 16 czerwca 2021 roku
14:18 IFIRMA S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ IFIRMA SA w dniu 16 czerwca 2021 roku