Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.28, godz. 19:07
kontakt
GRODNO

Komunikaty

27/09/22 15:53  brak uprawnień Grodno wypłaci 0,84 zł dywidendy na akcję i przeznaczy 15 mln zł na kapitał rezerwowy na skup akcji
15:52 GRODNO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 września 2022 r.
15:48 GRODNO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 września 2022 r.
15:41 GRODNO S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto
23/09/22 14:55 GRODNO S.A.: Korekta: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 września 2022 r. wraz z projektami uchwał
20/09/22 15:29 GRODNO S.A.: Korekta: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 września 2022 r. wraz z projektami uchwał
01/09/22 19:34 GRODNO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 września 2022 r. wraz z projektami uchwał
09:34 GRODNO S.A.: Szacunkowe przychody za sierpień 2022 r.
30/08/22 07:03 GRODNO S.A.: Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku
29/08/22 07:09 GRODNO S.A.: GRODNO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/08/22 17:24  brak uprawnień Grodno chce wypłacić 0,84 zł dywidendy na akcję
17:17  brak uprawnień Grodno rozpoczyna przegląd opcji strategicznych
17:16 GRODNO S.A.: Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku
17:10 GRODNO S.A.: Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych
05/08/22 18:07  brak uprawnień Grodno szacuje zysk netto w okresie kwiecień-czerwiec na 8,6 mln zł, wzrost o 4 proc.