Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.28, godz. 18:26
kontakt
KRYNICKI

Komunikaty

27/09/22 05:23 KRYNICKI RECYKLING S.A.: KRYNICKI RECYKLING S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
23/09/22 20:40  brak uprawnień Krynicki Recykling szacuje, że EBITDA grupy za II kw. '22 spadła do 7,2 mln zł
20:31 KRYNICKI RECYKLING S.A.: przewidywana zmiana EBITDA
19:27 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
16/09/22 08:30  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
08:17  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki KRYNICKI RECYKLING SA
07:47  brak uprawnień SCR-Sibelco ogłasza przymusowy wykup akcji Krynicki Recykling
07:38  brak uprawnień Informacja o zamiarze nabycia akcji Krynicki RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie w drodze przymusowego wykupu
26/08/22 20:36 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
20:18 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce KRYNICKI RECYKLING S.A.
25/08/22 13:20 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki
24/08/22 15:56  brak uprawnień W wezwaniu na akcje Krynicki Recykling zawarto transakcje na 917.294 akcji
15:49  brak uprawnień Wyniki wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Krynicki Recykling SA
16/08/22 21:25 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynicki Recykling S.A. w dniu 16 sierpnia 2022 roku
17:35 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej