Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.29, godz. 11:34
kontakt
BLUETAX

Komunikaty

28/11/22 22:08 BLUE TAX GROUP S.A.: Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
25/11/22 17:19  brak uprawnień BLUE TAX GROUP SA (10/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Blue Tax Group S.A. wraz z projektami uchwał
16:56  brak uprawnień BLUE TAX GROUP SA (9/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
24/11/22 20:38 BLUE TAX GROUP S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
20:27 BLUE TAX GROUP S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
17:34 BLUE TAX GROUP S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
17:11 BLUE TAX GROUP S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
14/11/22 21:53  brak uprawnień BLUE TAX GROUP SA (8/2022) Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2022
08/11/22 19:35  brak uprawnień BLUE TAX GROUP SA (7/2022) Raport kwartalny - III kwartał 2022
28/07/22 18:48  brak uprawnień BLUE TAX GROUP SA (6/2022) Raport kwartalny - II kwartał 2022
09/05/22 15:07  brak uprawnień BLUE TAX GROUP SA (5/2022) Raport kwartalny - I kwartał 2022
08/04/22 17:34 BLUE TAX GROUP S.A.: Lista osób posiadających co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 8 kwietnia 2022 r.
15:13  brak uprawnień BLUE TAX GROUP SA (4/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 8 kwietnia 2022 r.
13/03/22 15:00  brak uprawnień BLUE TAX GROUP SA (3/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał Blue Tax Group Spółka Akcyjna
10/03/22 11:38  brak uprawnień BLUE TAX GROUP SA (2/2022) Raport roczny 2021