Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 16:51
kontakt
TESGAS

Komunikaty

03/12/21 17:24 TESGAS S.A.: Zawarcie przez TESGAS S.A. szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
19/11/21 08:26 TESGAS S.A.: TESGAS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/10/21 14:55 TESGAS S.A.: Podpisanie umowy o udzielanie kontraktowych gwarancji ubezpieczeniowych
22/10/21 13:26 TESGAS S.A.: Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej ze spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
11/10/21 18:39 TESGAS S.A.: Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach
14/09/21 15:11 TESGAS S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z Polska Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
31/08/21 11:19 TESGAS S.A.: Podpisanie znaczącej umowy podwykonawczej
13/08/21 14:36 TESGAS S.A.: Podpisanie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej
08:26 TESGAS S.A.: TESGAS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11/08/21 12:02 TESGAS S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej TESGAS za I półrocze roku obrotowego 2021
30/07/21 16:25 TESGAS S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
29/07/21 12:13  brak uprawnień TESGAS SA (1/2021) Tesgas Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
14/07/21 18:27 TESGAS S.A.: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 14.07.2021 r.
18:14 TESGAS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 14.07.2021 r.
13/07/21 13:20 TESGAS S.A.: Podpisanie aneksów do umów o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych