Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.21, godz. 21:21
kontakt
ORGANICA

Komunikaty

18/09/23 13:04 ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 18.09.2023r.
12:55 brak uprawnień ORGANIC FARMA ZDROWIA SA (27/2023) Tekst Jednolity Statutu przyjęty przez NWZA 18.09.2023r.
12:50 brak uprawnień ORGANIC FARMA ZDROWIA SA (26/2023) Uchwały przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 18.09.2023r.
08/09/23 10:09 brak uprawnień ORGANIC FARMA ZDROWIA SA (25/2023) Raport miesięczny za sierpień 2023r.
11/08/23 08:30 brak uprawnień ORGANIC FARMA ZDROWIA SA (24/2023) Raport miesięczny za lipiec 2023r.
08:20 brak uprawnień ORGANIC FARMA ZDROWIA SA (23/2023) Raport za II kwartał 2023r.
26/07/23 13:30 brak uprawnień ORGANIC FARMA ZDROWIA SA (22/2023) Propozycje zmian w Statucie na NWZA Organic Farma Zdrowia S.A., zwołanym na dzień 18.09.2023r. r.
13:06 ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.: Zwołanie na 18.09.2023r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Organic Farma Zdrowia S.A. oraz projekty uchwał.
13:01 brak uprawnień ORGANIC FARMA ZDROWIA SA (21/2023) Zwołanie na 18.09.2023r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Organic Farma Zdrowia S.A. oraz projekty uchwał.
24/07/23 14:06 ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.: Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA Organic Farma Zdrowia S.A. 24.07.2023r.
13:41 brak uprawnień ORGANIC FARMA ZDROWIA SA (20/2023) Uchwały WZA 24.07.2023r.
11/07/23 13:46 brak uprawnień ORGANIC FARMA ZDROWIA SA (19/2023) Raport miesięczny za czerwiec 2023r.
30/06/23 18:54 brak uprawnień ORGANIC FARMA ZDROWIA SA (18/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
16:04 brak uprawnień ORGANIC FARMA ZDROWIA SA (17/2023) Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
15:45 ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.: Zawiadomienia o zmianie udziałów w głosach