Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.05, godz. 22:38
kontakt
FIGENE

Komunikaty

25/11/22 10:12 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
17/11/22 18:16  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i E spółki FIGENE CAPITAL S.A.
15/11/22 14:44 FIGENE CAPITAL S.A.: Wydanie warunków przyłączeniowe dla Farmy Fotowoltaicznej o mocy 9 MW
14/11/22 17:07  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (26/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 r.
09/11/22 17:49  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i E spółki FIGENE CAPITAL
02/11/22 12:17 FIGENE CAPITAL S.A.: Rozpoczęcie testów rozruchowych elektrowni wiatrowej TAKE THE WIND
09/09/22 15:58 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
06/09/22 10:56  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (25/2022) Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta
31/08/22 11:57  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (24/2022) Zakończenie subskrypcji akcji serii B
30/08/22 13:33  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (23/2022) Zakończenie subskrypcji akcji serii E
24/08/22 16:12  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (22/2022) Podjęcie przez Zarząd decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiana statutu FIGENE CAPITAL S.A.
16/08/22 15:26 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawarcie umowy doradztwa z DC Advisory
12/08/22 18:09  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (21/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.
19/07/22 19:04 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawarcie umowy kredytowej na finansowanie budowy farmy wiatrowej
18/07/22 13:13 FIGENE CAPITAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FIGENE CAPITAL S.A. w dniu 18 lipca 2022 r.