Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.18, godz. 13:30
kontakt
POLMAN

Komunikaty

15/04/24 12:44  brak uprawnień POLMAN SA (4/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
26/03/24 09:24  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia POLMAN
21/03/24 01:22  brak uprawnień POLMAN SA (3/2024) Raport roczny za 2023 rok
12/03/24 11:35  brak uprawnień POLMAN SA (2/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2023
22/02/24 13:11 POLMAN S.A.: Pozyskanie Zamówień na prace czyszczenia hydrodynamicznego
14/02/24 17:30 POLMAN S.A.: Nabycie akcji własnych
09/02/24 18:39 POLMAN S.A.: Nabycie akcji własnych
02/02/24 18:44 POLMAN S.A.: Nabycie akcji własnych
16/01/24 15:10 POLMAN S.A.: Pozyskanie Zlecenia na prace czyszczenia wysokociśnieniowego
08/01/24 09:34 POLMAN S.A.: Zawarcie Umowy Ramowej na prace czyszczenia wysokociśnieniowego
04/01/24 09:04 POLMAN S.A.: Zawarcie Umowy na prace czyszczenia hydrodynamicznego
03/01/24 14:05 POLMAN S.A.: Pozyskanie Zleceń na prace czyszczenia hydrodynamicznego i wynajem urządzeń wysokociśnieniowych
02/01/24 14:33  brak uprawnień POLMAN SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024
10/11/23 07:51  brak uprawnień POLMAN SA (11/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
16/10/23 06:41 POLMAN S.A.: Działania podjęte w celu wdrożenia usług serwisu przemysłowego na terenie Libii