Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 12:33
kontakt
ALUMAST

Komunikaty

24/11/21 16:22 ALUMAST S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie
14:32 ALUMAST S.A.: Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
19/11/21 15:18 ALUMAST S.A.: Zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
14:53 ALUMAST S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie
14:24 ALUMAST S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1), art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b oraz art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie
15/11/21 16:18  brak uprawnień ALUMAST SA (12/2021) Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku
04/11/21 18:01 ALUMAST S.A.: Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
17:36 ALUMAST S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
30/09/21 16:59 ALUMAST S.A.: Zawiadomienie akcjonariuszy w trybie art. 69 ustawy o ofercie
16:45 ALUMAST S.A.: Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
24/09/21 10:19 ALUMAST S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z TAURON Nowe Technologie S.A.
16/08/21 14:59  brak uprawnień ALUMAST SA (11/2021) Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku
13/07/21 16:15 ALUMAST S.A.: Zawarcie porozumienia o współpracy z Budimex S.A.
30/06/21 16:09 ALUMAST S.A.: Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2021
15:58  brak uprawnień ALUMAST SA (10/2021) Treść uchwał, które zostały i nie zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2021