Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 12:26
kontakt
PUNKPIRAT

Komunikaty

09/11/21 18:25 PunkPirates S.A.: PunkPirates S.A. formularz raportu kwartalnego
08/11/21 18:05 PunkPirates S.A.: Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
11:53 PunkPirates S.A.: Przyznanie akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiana kapitału zakładowego Emitenta
05/11/21 20:01 PunkPirates S.A.: Przyznanie akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiana kapitału zakładowego Emitenta
27/10/21 19:01 PunkPirates S.A.: Rozpoczęcie kampanii marketingowej gry POW POW: Dye it up!
26/10/21 17:44 PunkPirates S.A.: Wydanie oświadczenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. o zawarciu umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych
30/09/21 20:53 PunkPirates S.A.: Aktualizacja planu wydawniczego PunkPirates S.A.
19:23 PunkPirates S.A.: Objęcie przez podmioty uprawnione akcji serii D Spółki w zamian za warranty subskrypcyjne serii A
22/09/21 18:57 PunkPirates S.A.: PunkPirates S.A. formularz raportu półrocznego
27/08/21 14:15 PunkPirates S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
30/07/21 21:17 PunkPirates S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - objęcie akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
20:43 PunkPirates S.A.: Objęcie przez osoby oraz podmioty uprawnione akcji serii D Spółki w zamian za warranty subskrypcyjne serii A
29/07/21 11:54  brak uprawnień PUNKPIRATES SA (1/2021) - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
23/06/21 12:23 PunkPirates S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - objęcie warrantów subskrypcyjnych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
22/06/21 20:39 PunkPirates S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - objęcie warrantów subskrypcyjnych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze