Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 15:33
kontakt
BLUMERAN

Komunikaty

16/11/21 14:10 Columbus Elite Global S.A.: Otrzymanie wyceny Saule S.A..
09/11/21 18:27  brak uprawnień COLUMBUS ELITE GLOBAL SA (16/2021) Jednostkowy raport za III kwartał 2021 roku Columbus Elite Global (dawniej: Blumerang Investors) Spółka Akcyjna
20/10/21 23:09 Columbus Elite Global S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 14/2021
20:52 Columbus Elite Global S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej w sprawie określenia harmonogramu i warunków nabycia przez Emitenta akcji Saule S.A.
05/10/21 16:31  brak uprawnień COLUMBUS ELITE GLOBAL SA (15/2021) Uzupełnienie do raportu EBI nr 14/2021 z dnia 30 września 2021 roku - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
01/10/21 09:49 Columbus Elite Global S.A.: Informacja Saule S.A. o zakończeniu realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z due diligence
30/09/21 21:56  brak uprawnień COLUMBUS ELITE GLOBAL SA (14/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
21:51  brak uprawnień COLUMBUS ELITE GLOBAL SA (13/2021) Korekta raportu bieżącego nr 12/2021
21:40 Columbus Elite Global S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 września 2021 roku
21:25  brak uprawnień COLUMBUS ELITE GLOBAL SA (12/2021) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 września 2021 roku
12/09/21 21:40 Columbus Elite Global S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 września 2021 roku
20:58  brak uprawnień COLUMBUS ELITE GLOBAL SA (11/2021) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 września 2021 roku
03/09/21 17:24 Columbus Elite Global S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 września 2021 roku
17:09  brak uprawnień COLUMBUS ELITE GLOBAL SA (10/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 września 2021 roku
10/08/21 17:19  brak uprawnień COLUMBUS ELITE GLOBAL SA (9/2021) Korekta raportu bieżącego nr 8/2021