Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 14:42
kontakt
APLISENS

Komunikaty

17/11/21 13:46  brak uprawnień Aplisens planuje w '22 większe inwestycje niż w '21; rosnąć mają wszystkie rynki, poza białoruskim
06:47 APLISENS S.A.: APLISENS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/10/21 11:49 APLISENS S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów APLISENS S.A w związku z nabyciem akcji własnych
08/10/21 15:59 APLISENS S.A.: Nabycie akcji własnych w następstwie rozliczenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych APLISENS z dnia 17 września 2021 r.
06/10/21 13:10  brak uprawnień Ograniczenia w dostępności komponentów przejściowym zachwianiem dla AKPiA; problemem terminowość dostaw (opinia)
05/10/21 10:06  brak uprawnień Akcjonariusze Aplisens złożyli oferty sprzedaży łącznie 634.666 akcji spółki
10:01 APLISENS S.A.: Informacja o liczbie akcji, na które złożono oferty sprzedaży w ramach skupu akcji własnych
01/10/21 16:30 APLISENS S.A.: Oświadczenie w sprawie liczby akcji Spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
20/09/21 15:42 APLISENS S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
17/09/21 11:16  brak uprawnień Aplisens zaprosił do sprzedaży 817,3 tys. akcji własnych po 14,4 zł
11:05 APLISENS S.A.: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji własnych APLISENS S.A.
31/08/21 11:11  brak uprawnień Noble Securities wycenia Aplisens na 17,8 zł za akcję
20/08/21 10:50  brak uprawnień Aplisens spodziewa się lekkich wzrostów sprzedaży w II półr.; znaczące przychody z rynku amerykańskiego w '23
19/08/21 17:15 APLISENS S.A.: APLISENS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
29/07/21 08:32  brak uprawnień APLISENS SA (1/2021) Aplisens Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021