Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.03, godz. 22:07
kontakt
APLISENS

Komunikaty

13/02/24 16:18 APLISENS S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach APLISENS S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
22/01/24 14:36 APLISENS S.A.: Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I APLISENS S.A. przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2020-2022 za 2022 rok
15/01/24 09:50 APLISENS S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach APLISENS S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
12/01/24 12:11 APLISENS S.A.: Informacja o objęciu wszystkich akcji nowej emisji oraz o sprzedaży akcji własnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2020-2022 za 2022 rok
10/01/24 15:02 APLISENS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
03/01/24 14:14 APLISENS S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach APLISENS S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
09:02 APLISENS S.A.: Ustalenie ceny nabycia akcji istniejących Spółki i ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii I Spółki dla osób uprawnionych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego
16/11/23 15:03  brak uprawnień Aplisens liczy, że spadek zamówień to sytuacja przejściowa; nie widzi ryzyka istotnych odpisów
07:35  brak uprawnień Aplisens widzi od IX wyraźny spadek ilości zamówień
06:25 APLISENS S.A.: APLISENS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/10/23 13:15 APLISENS S.A.: Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APLISENS S.A. w dniu 17 października 2023 r.
13:08 APLISENS S.A.: Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A z dnia 17 października 2023 r.
20/09/23 17:12 APLISENS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 17 października 2023 roku wraz z projektami uchwał.
01/09/23 11:44  brak uprawnień W II półroczu grupa Aplisens nie powtórzy dynamiki wzrostowej z I połowy roku - prezes
31/08/23 18:04  brak uprawnień Aplisens po I półroczu '23 podtrzymuje całoroczny cel przychodowy