Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 15:23
kontakt
LUG

Komunikaty

24/11/21 17:50  brak uprawnień LUG SA (15/2021) Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych LUG S.A. i Grupy Kapitałowej LUG S.A. za lata 2021-2022
17/11/21 06:45  brak uprawnień LUG na początku '22 zamierza ogłosić nową strategię; utrzymuje się popyt na produkty grupy (wywiad)
10/11/21 21:25  brak uprawnień LUG SA (14/2021) Korekta raportu Grupy Kapitałowej LUG S.A. za III kwartał 2021 roku
09/11/21 19:26  brak uprawnień LUG SA (13/2021) Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za III kwartał 2021 roku
05/11/21 19:42  brak uprawnień Zysk netto LUG w III kwartale spadł do 0,75 mln zł - szacunki
19:25 LUG S.A.: Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za III kwartał i narastająco za trzy kwartały 2021 roku
19:05  brak uprawnień LUG SA (12/2021) Korekta raportów Grupy Kapitałowej LUG S.A. za I i II kwartał 2021 roku
24/09/21 15:07 LUG S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu LUG S.A.
12/08/21 15:30  brak uprawnień LUG SA (11/2021) Korekta raportu Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2021 roku
09:28  brak uprawnień LUG SA (10/2021) Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2021 roku
05/08/21 18:21  brak uprawnień Zysk netto LUG w II kwartale spadł do 0,78 mln zł - szacunki
18:16 LUG S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na rozbudowę hali produkcyjno-magazynowej przez spółkę zależną Emitenta
18:05 LUG S.A.: Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał i narastająco za I półrocze 2021 roku
29/06/21 15:23 LUG S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ LUG S.A. w dniu 28.06.2021r.Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ LUG S.A. w dniu 28.06.2021r.
15:04  brak uprawnień LUG SA (9/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. z dnia 28.06.2021 r.