Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.18, godz. 16:25
kontakt
LUG

Komunikaty

13/08/22 08:17 LUG S.A.: Objęcie udziałów w spółce zależnej Emitenta
11/08/22 12:25  brak uprawnień LUG SA (12/2022) Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2022 roku
04/08/22 21:46 LUG S.A.: Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2022 roku oraz narastająco za I półrocze 2022
13/07/22 17:28 LUG S.A.: Nabycie udziałów w spółce powiązanej Emitenta
27/06/22 15:37 LUG S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ LUG S.A. w dniu 27.06.2022r.
15:29  brak uprawnień LUG SA (11/2022) Powołanie osób nadzorujących LUG S.A. na nową kadencję
15:24  brak uprawnień LUG SA (10/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. z dnia 27.06.2022 r.
02/06/22 15:40 LUG S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta
31/05/22 15:26 LUG S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
15:18  brak uprawnień LUG SA (9/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
26/05/22 18:41  brak uprawnień LUG SA (8/2022) Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto LUG S.A. za 2021 rok
18:31  brak uprawnień LUG SA (7/2022) Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2021 rok wraz z załącznikami oraz Sprawozdanie niefinansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A.
19/05/22 19:39 LUG S.A.: Korekta zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu LUG S.A. poniżej progu 10%
19:30 LUG S.A.: Korekta zawiadomienia o przekroczeniu progu 10% głosów na walnym zgromadzeniu LUG S.A.
18/05/22 16:50 LUG S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu LUG S.A. poniżej progu 10%