Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 10:40
kontakt
CIGAMES

Komunikaty

10/04/24 19:14 CI GAMES S.E.: Zawarcie umowy kredytu z PKO BP S.A.
26/03/24 13:20 CI GAMES S.E.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok
25/03/24 11:13 CI GAMES S.E.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji w trybie 19 ust. 1 MAR
21/03/24 19:49  brak uprawnień NWZ CI Games podjęło uchwałę o upoważnieniu zarządu do emisji ok. 36,6 mln akcji serii M
19:30 CI GAMES S.E.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games SE zwołanym na 21 marca 2024 roku
19:24 CI GAMES S.E.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games SE w dniu 21 marca 2024 r.
29/02/24 19:30  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW niektórymi seriami kontraktów terminowych na akcje spółki CI GAMES S.A.
19:24  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia wprowadzania do obrotu na Głównym Rynku GPW kolejnych serii kontraktów terminowych na akcje spółki CI GAMES S.A.
26/02/24 13:31  brak uprawnień CI Games proponuje walnemu zgromadzeniu emisję do ok. 36,6 mln akcji serii M (popr.)
23/02/24 19:25  brak uprawnień CI Games proponuje walnemu zgromadzeniu emisję do ok. 36,6 tys. akcji serii M
18:16 CI GAMES S.E.: Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE
22/02/24 11:09  brak uprawnień CI Games nie będzie kontynuował procesu dual-listingu akcji spółki
10:46 CI GAMES S.E.: Aktualizacja informacji na temat procesu przeglądu opcji strategicznych
21/02/24 22:49 CI GAMES S.E.: Odwołanie Wiceprezesa Zarządu CI GAMES SE
01/02/24 21:16 CI GAMES S.E.: Całkowita spłata kredytu w PKO BP S.A.