Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.20, godz. 17:49
kontakt
MWTRADE

Komunikaty

12/01/22 16:22 M.W. TRADE: Informacja o całkowitej przedterminowej spłacie poręczonego kredytu
28/12/21 17:02 M.W. TRADE: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.
23/12/21 16:59 M.W. TRADE: Korekta raportu bieżącego nr 20/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.
16:37  brak uprawnień NWZ M.W. Trade zdecyduje ws. skupu nie więcej niż 6.574.000 akcji własnych
16:12 M.W. TRADE: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade S.A. wraz z projektami uchwał
15:49 M.W. TRADE: Spółka zawarła umowy dotyczące przeprowadzenia skupu akcji własnych w drodze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
11:26 M.W. TRADE: Informacja o korekcie powiadomienia o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
15/12/21 16:27 M.W. TRADE: Całkowita spłata wierzytelności przez klienta
08/11/21 17:06 M.W. TRADE: M.W. TRADE formularz raportu kwartalnego
08/10/21 13:31 M.W. TRADE: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2021 roku
18/08/21 23:03 M.W. TRADE: Informacja dotycząca całkowitej spłaty zgłoszonych wierzytelności, przysługujących Emitentowi od Gminy Ostrowice
13/08/21 07:06 M.W. TRADE: M.W. TRADE formularz raportu półrocznego
30/07/21 17:17  brak uprawnień M.W. TRADE SA (1/2021) M.W. Trade Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
28/05/21 16:31 M.W. TRADE: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
16:22 M.W. TRADE: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki