Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 15:10
kontakt
MWTRADE

Komunikaty

12/08/22 00:05 M.W. TRADE: M.W. TRADE formularz raportu półrocznego
12/07/22 19:36 M.W. TRADE: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
08/07/22 17:44 M.W. TRADE: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.
07/07/22 16:38  brak uprawnień Informacja o liczbie akcji będących przedmiotem transakcji giełdowych zawartych w wyniku realizacji wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki M.W. Trade SA
14/06/22 13:41 M.W. TRADE: Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
30/05/22 15:36 M.W. TRADE: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.
15:26 M.W. TRADE: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.
27/05/22 17:45  brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki M.W. TRADE SA
15:06 M.W. TRADE: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.
14:37 M.W. TRADE: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.
26/05/22 13:41 M.W. TRADE: Rejestracja zmiany statutu
13/05/22 06:14 M.W. TRADE: M.W. TRADE formularz raportu kwartalnego
09/05/22 17:21 M.W. TRADE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA
17:16 M.W. TRADE: Uchwały NWZA podjęte 9.05.2022 r.
22/04/22 19:09 M.W. TRADE: Powołanie Zarządu na nową kadencję