Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 09:17
kontakt
VISION

Komunikaty

30/05/23 08:18 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki EUROINVESTMENT S.A.
14/02/23 18:06 brak uprawnień EUROINVESTMENT SA (5/2023) Raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku
10/02/23 22:29 brak uprawnień EUROINVESTMENT SA (4/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok i określenie terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku
31/01/23 23:37 brak uprawnień EUROINVESTMENT SA (3/2023) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
23:35 brak uprawnień EUROINVESTMENT SA (2/2023) Rozwiązanie umowy przez firmę audytorską o badanie sprawozdań finansowych Emitenta
30/01/23 17:26 brak uprawnień EUROINVESTMENT SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023
14/12/22 12:36 brak uprawnień EUROINVESTMENT SA (16/2022) Zmianie adresu siedziby Spółki Euroinvestment S.A.
10/11/22 16:50 brak uprawnień EUROINVESTMENT SA (15/2022) Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2022 roku
13/08/22 00:05 brak uprawnień EUROINVESTMENT SA (14/2022) Publikacja raportu okresowego za II kwartał 2022 roku
27/06/22 21:50 VIRTUAL VISION S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2022 roku
21:30 brak uprawnień EUROINVESTMENT SA (13/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
21:23 brak uprawnień EUROINVESTMENT SA (12/2022) Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję
21:19 brak uprawnień EUROINVESTMENT SA (11/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2022 roku
17/06/22 19:14 VIRTUAL VISION S.A.: Zmiana stanu posiadania akcji Euroinvestment S.A.
07/06/22 13:09 brak uprawnień EUROINVESTMENT SA (10/2022) Uzupełnienie raportu rocznego za 2021 rok