Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 11:59
kontakt
VISION

Komunikaty

12/11/21 09:26  brak uprawnień EUROINVESTMENT SA (8/2021) EUROINVESTMENT SA raport za III KW 2021 (PLVRTLV00019)
16/08/21 21:25  brak uprawnień EUROINVESTMENT SA (7/2021) EUROINVESTMENT SA raport za II KW 2021 (PLVRTLV00019)
14/08/21 18:07  brak uprawnień EUROINVESTMENT SA (6/2021) Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2021 r. EUROINVESTMENT SA (PLVRTLV00019)
24/06/21 16:21 VIRTUAL VISION S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2021 roku
16:05  brak uprawnień EUROINVESTMENT SA (5/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT S.A., które odbyło się w dniu 24 czerwca 2021 roku (PLVRTL00019)
02/06/21 23:12 VIRTUAL VISION S.A.: Zmiana stanu posiadania akcji Euroinvestment S.A
01/06/21 18:21 VIRTUAL VISION S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
17:20 VIRTUAL VISION S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
15:18 VIRTUAL VISION S.A.: Zmiana stanu posiadania akcji Euroinvestment S.A.
27/05/21 19:34  brak uprawnień EUROINVESTMENT SA (4/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Euroinvestment S.A. na dzień 24 czerwca 2021 roku (PLVRTLV00019)
18:36 VIRTUAL VISION S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2021 roku
12/05/21 14:17  brak uprawnień EUROINVESTMENT SA (3/2021) EUROINVESTMENT SA raport za I KW 2021 (PLVRTLV00019)
25/03/21 17:22 VIRTUAL VISION S.A.: Zwiększenie liczby glosów w spółce i przekroczenie progu 5%
19/03/21 15:58  brak uprawnień EUROINVESTMENT SA (2/2021) Raport Roczny Euroinvestment Spółka Akcyjna (PLVRTLV00019)
15/02/21 15:54  brak uprawnień EUROINVESTMENT SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych. EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna (PLVRTLV00019)