Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 01:35
kontakt
DEVORAN

Komunikaty

24/06/22 17:05 brak uprawnień DEVO ENERGY SA (10/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
20/06/22 19:13 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki DEVO ENERGY
01/06/22 20:25 brak uprawnień DEVO ENERGY SA (9/2022) Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta
15:12 brak uprawnień DEVO ENERGY SA (8/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15:07 DEVO ENERGY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
30/05/22 21:03 DEVO ENERGY S.A.: Odstąpienie od realizacji emisji akcji serii N oraz zamiar sprzedaży spółki zależnej Emitenta w celu pozyskania kapitału inwestycyjnego dla realizacji strategii Emitenta
20:14 DEVO ENERGY S.A.: Otrzymanie pisma od podmiotu zewnętrznego w sprawie firmy Emitenta
16/05/22 17:37 brak uprawnień DEVO ENERGY SA (7/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
09/05/22 12:01 brak uprawnień DEVO ENERGY SA (6/2022) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2022 rok
22/03/22 00:37 brak uprawnień DEVO ENERGY SA (5/2022) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej DEVO ENERGY S.A. za 2021 rok.
00:29 brak uprawnień DEVO ENERGY SA (4/2022) Jednostkowy raport roczny Spółki Devo Energy S.A. za 2021 rok.
15/03/22 18:47 brak uprawnień DEVO ENERGY SA (3/2022) Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2021 rok
03/02/22 09:24 brak uprawnień DEVO ENERGY SA (2/2022) Zawarcie umowy z audytorem
31/01/22 12:38 brak uprawnień DEVO ENERGY SA (1/2022) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
20/12/21 13:59 DEVO ENERGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 15 grudnia 2021 roku