Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.23, godz. 05:55
kontakt
DEVORAN

Komunikaty

19/02/24 18:25  brak uprawnień DEVO ENERGY SA (2/2024) Podpisanie umowy z firmą audytorską
31/01/24 17:40  brak uprawnień DEVO ENERGY SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024
13/11/23 16:57  brak uprawnień DEVO ENERGY SA (13/2023) Raport kwartalny za III kwartał 2023 r.
27/09/23 16:40  brak uprawnień DEVO ENERGY SA (12/2023) Rejestracja zmiany Statutu Spółki
28/08/23 12:52  brak uprawnień DEVO ENERGY SA (11/2023) Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
10/08/23 17:49  brak uprawnień DEVO ENERGY SA (10/2023) Raport kwartalny za II kwartał 2023 r.
30/06/23 11:17 DEVO ENERGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
28/06/23 15:24  brak uprawnień DEVO ENERGY SA (9/2023) Zmiany w Statucie Spółki wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2023 r.
15:20  brak uprawnień DEVO ENERGY SA (8/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2023 r.
01/06/23 11:23  brak uprawnień DEVO ENERGY SA (7/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11:07 DEVO ENERGY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
24/03/23 16:36 DEVO ENERGY S.A.: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR
16:32 DEVO ENERGY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania
16:27 DEVO ENERGY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
17/03/23 19:35  brak uprawnień DEVO ENERGY SA (4/2023) Raport roczny spółki Devo Energy S.A. za 2022 rok