Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.28, godz. 19:10
kontakt
DEVORAN

Komunikaty

02/09/22 10:35 brak uprawnień DEVO ENERGY SA (17/2022) Zmiana adresu siedziby
10/08/22 18:49 brak uprawnień DEVO ENERGY SA (16/2022) Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Kwartalny za II kwartał 2022 r.
14/07/22 18:28 brak uprawnień KNF złożył zawiadomienie o podejrzeniu manipulacji w obrocie akcjami 5 spółek z NC
01/07/22 16:17 DEVO ENERGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
16:09 brak uprawnień DEVO ENERGY SA (15/2022) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki oraz podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16:02 brak uprawnień DEVO ENERGY SA (14/2022) Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta
28/06/22 18:35 brak uprawnień DEVO ENERGY SA (13/2022) Zmiany w Statucie Spółki wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r.
18:32 brak uprawnień DEVO ENERGY SA (12/2022) Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta
18:26 brak uprawnień DEVO ENERGY SA (11/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r.
24/06/22 17:05 brak uprawnień DEVO ENERGY SA (10/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
20/06/22 19:13 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki DEVO ENERGY
01/06/22 20:25 brak uprawnień DEVO ENERGY SA (9/2022) Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta
15:12 brak uprawnień DEVO ENERGY SA (8/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15:07 DEVO ENERGY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
30/05/22 21:03 DEVO ENERGY S.A.: Odstąpienie od realizacji emisji akcji serii N oraz zamiar sprzedaży spółki zależnej Emitenta w celu pozyskania kapitału inwestycyjnego dla realizacji strategii Emitenta