Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 10:42
kontakt
AVATRIX

Komunikaty

02/12/21 13:19 DIGITAL AVENUE S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 grudnia 2021 r.
13:12  brak uprawnień AVATRIX SA (9/2021) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 grudnia 2021 r.
13:05 DIGITAL AVENUE S.A.: Podjęcie uchwał w sprawie połączenia Emitenta z Ice Code Games sp. z o.o.
16/11/21 17:02 DIGITAL AVENUE S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką ICE CODE GAMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
02/11/21 17:11  brak uprawnień AVATRIX SA (8/2021) Raport kwartalny za III kwartał 2021 r.
29/10/21 18:16  brak uprawnień Avatrix planuje połączenie z Ice Code Games
17:54  brak uprawnień AVATRIX SA (7/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 2 grudnia 2021 r.
17:50 DIGITAL AVENUE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 2 grudnia 2021 r.
17:19 DIGITAL AVENUE S.A.: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką ICE CODE GAMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
06/10/21 14:55 DIGITAL AVENUE S.A.: Otrzymanie postanowienia Sądu w sprawie dołączenia do akt rejestrowych opinii biegłego z badania planu połączenia
03/08/21 18:15  brak uprawnień AVATRIX SA (6/2021) Raport kwartalny za II kwartał 2021 r.
29/06/21 11:40 DIGITAL AVENUE S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 29 czerwca 2021 r.
11:31  brak uprawnień AVATRIX SA (5/2021) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
02/06/21 10:34  brak uprawnień AVATRIX SA (4/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 czerwca 2021 r.
10:29 DIGITAL AVENUE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 czerwca 2021 r.