Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.27, godz. 02:43
kontakt
RAINBOW

Komunikaty

25/11/22 17:21 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za miesiąc październik 2022 roku oraz w rachunku narastającym za okres miesięcy styczeń-październik 2022 roku
23/11/22 17:43  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii AB spółki RAINBOW TOURS
18/11/22 17:27 RAINBOW TOURS S.A.: RAINBOW TOURS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/11/22 16:27 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych objętych ofertą sezonu "Zima 2022/2023", za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 31 października 2022 r.
03/11/22 14:54 RAINBOW TOURS S.A.: Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki
13:28 RAINBOW TOURS S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii AB Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w następstwie asymilacji akcji w KDPW
27/10/22 15:33 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za miesiąc wrzesień 2022 roku oraz w rachunku narastającym za okres miesięcy styczeń-wrzesień 2022 roku
12/10/22 13:38  brak uprawnień Rainbow Tours wypłaci 1,5 zł dywidendy z zysków zatrzymanych
13:19 RAINBOW TOURS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours S.A. w dniu 12.10.2022 r.
13:17 RAINBOW TOURS S.A.: Decyzje Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. dotyczące wypłaty dywidendy i podziału między Akcjonariuszy środków pieniężnych pozostawionych w Spółce jako "zyski zatrzymane"
13:15 RAINBOW TOURS S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. w dniu 12.10.2022 r.
30/09/22 17:52  brak uprawnień Wyniki Rainbow Tours w II kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:38 RAINBOW TOURS S.A.: RAINBOW TOURS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
27/09/22 16:32 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za miesiąc sierpień 2022 roku oraz w rachunku narastającym za okres miesięcy styczeń-sierpień 2022 roku
15/09/22 13:33 RAINBOW TOURS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A.