Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.22, godz. 21:13
kontakt
RAINBOW

Komunikaty

18/01/24 15:04  brak uprawnień Enter Air ma aneks do umowy z Rainbow Tours o wartości 90,4 mln USD
14:34 RAINBOW TOURS S.A.: Temat: Zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy dotyczącej świadczenia przez Enter Air Sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych
17/01/24 13:17 RAINBOW TOURS S.A.: Otrzymanie przez Spółkę zawiadomienia Akcjonariusza o przekroczeniu udziału ponad 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
13:13 RAINBOW TOURS S.A.: Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 MAR o transakcjach otrzymania pożyczki akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta
13:11 RAINBOW TOURS S.A.: Otrzymanie przez Spółkę zawiadomienia Akcjonariusza (TCZ Holding Sp. z o.o.) o zmianie (zmniejszeniu poniżej 5%) udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
13:08 RAINBOW TOURS S.A.: Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 MAR o transakcjach pożyczki akcji Emitenta dokonanych przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta
11:01 RAINBOW TOURS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Spółki
02/01/24 17:10 RAINBOW TOURS S.A.: Zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy dotyczącej świadczenia przez Smartwings Poland sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych
27/12/23 16:18 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za miesiąc listopad 2023 roku oraz w rachunku narastającym za okres miesięcy styczeń-listopad 2023 roku
20/12/23 12:51  brak uprawnień Rainbow Tours notuje wzrost przedsprzedaży oferty Lato 2024 o ok. 37,4 proc. rdr (popr.)
12:28 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych objętych ofertą sezonu "Lato 2024", za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 15 grudnia 2023 r.
19/12/23 16:21  brak uprawnień Rainbow Tours notuje wzrost przedsprzedaży oferty zimowej o ok. 37,4 proc. rdr
16:08 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych objętych ofertą sezonu "Zima 2023/2024", za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 15 grudnia 2023 r.
14/12/23 12:20 RAINBOW TOURS S.A.: Zgoda Rady Nadzorczej na wypłatę przez Zarząd na rzecz Akcjonariuszy Spółki drugiej zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2023
13/12/23 15:42  brak uprawnień Rainbow Tours wypłaci drugą zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 2 zł/akcja