Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 05:59
kontakt
AUTOPART

Komunikaty

07/06/22 08:16 AUTO PARTNER S.A.: Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za maj 2022 roku
01/06/22 19:53  brak uprawnień Aegon OFE zszedł poniżej 5 proc. głosów na WZ Auto Partnera
19:46 AUTO PARTNER S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce Auto Partner S.A.
14:31  brak uprawnień Auto Partner celuje w utrzymanie do końca '22 dynamiki sprzedaży z I kwartału (wywiad)
31/05/22 13:39 AUTO PARTNER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 maja 2022 r.
12:46 AUTO PARTNER S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 maja 2022 r.
11:56  brak uprawnień Szczyt inflacji przypadnie na III kw. '22; średnioroczny wskaźnik CPI w '23 poniżej 10 proc. - Borys, PFR
11:45 AUTO PARTNER S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy
24/05/22 18:42  brak uprawnień Auto Partner miał w I kw. 50,3 mln zł zysku netto, więcej rdr o 33 proc.
17:16 AUTO PARTNER S.A.: AUTO PARTNER S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/22 23:27 AUTO PARTNER S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki i przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki
10/05/22 13:32 AUTO PARTNER S.A.: Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A.
06/05/22 14:44 AUTO PARTNER S.A.: Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za kwiecień 2022 roku
29/04/22 09:09 AUTO PARTNER S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. wraz z projektami uchwał
20/04/22 13:13 AUTO PARTNER S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki