Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.18, godz. 15:56
kontakt
KINKASO

Komunikaty

12/08/22 09:44 KREDYT INKASO S.A.: Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii L1 w obrocie na rynku regulowanym
11/08/22 18:09  brak uprawnień GPW: Komunikat - KREDYT INKASO
18:03  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii L1 spółki KREDYT INKASO S.A.
17:22 KREDYT INKASO S.A.: Zmiana adresu siedziby Spółki
09/08/22 13:32 KREDYT INKASO S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
08/08/22 18:13 KREDYT INKASO S.A.: Informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii L1 - uzupełnienie informacji
18:07 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyroku oddalającego powództwo akcjonariusza Spółki przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwały 12/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie powołania Daniela Dąbrowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki
03/08/22 17:41 KREDYT INKASO S.A.: Zmiana umowy o ustanowienie linii kredytowej w jednostkach zależnych
17:27  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii L1 spółki KREDYT INKASO S.A.
13:04 KREDYT INKASO S.A.: Dopuszczenie obligacji serii L1 do obrotu giełdowego
01/08/22 12:09 KREDYT INKASO S.A.: Warunkowa rejestracja obligacji serii L1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
10:24 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o złożeniu przez akcjonariusza Spółki wniosku do sądu rejestrowego o wyznaczenie dla Spółki rewidenta do spraw szczególnych
27/07/22 18:39 KREDYT INKASO S.A.: Wstępne informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii L1 w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki
20/07/22 08:46 KREDYT INKASO S.A.: Aktualizacja informacji dot. skutków prawnych postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia wydanego w dniu 6 lipca 2022 r. w toku postępowania o uchylenie uchwały nr 6/2022 Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 25 kwietnia 2022 r.
15/07/22 18:24 KREDYT INKASO S.A.: Zatwierdzenie suplementu nr 6 do prospektu podstawowego.