Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 19:04
kontakt
MAKARONY

Komunikaty

03/06/22 12:48 MAKARONY POLSKIE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA
27/05/22 23:44 MAKARONY POLSKIE S.A.: Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2021
23:32 MAKARONY POLSKIE S.A.: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2021
23:11 MAKARONY POLSKIE S.A.: MAKARONY POLSKIE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22:22 MAKARONY POLSKIE S.A.: Rejestracja akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
22:04  brak uprawnień Makarony Polskie chcą wypłacić 0,3 zł dywidendy na akcję
21:52 MAKARONY POLSKIE S.A.: Rekomendacja wypłaty dywidendy
01:14 MAKARONY POLSKIE S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
26/05/22 17:34  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii F spółki MAKARONY POLSKIE S.A
24/05/22 08:58 MAKARONY POLSKIE S.A.: Warunkowa rejestracja akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
28/04/22 16:23 MAKARONY POLSKIE S.A.: MAKARONY POLSKIE S.A.
16:20 MAKARONY POLSKIE S.A.: MAKARONY POLSKIE S.A.
09/03/22 16:07 MAKARONY POLSKIE S.A.: Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji
15:44 MAKARONY POLSKIE S.A.: Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - pośrednie nabycie znacznego pakietu akcji
15:00 MAKARONY POLSKIE S.A.: Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - zmiana udziału w akcjonariacie Spółki