Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.03, godz. 11:36
kontakt
EUROTEL

Komunikaty

23/05/22 18:02 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/05/22 19:01 EUROTEL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 maja 2022 roku.
18:54 EUROTEL S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 12 maja 2022 roku.
16:08  brak uprawnień Eurotel wypłaci 5 zł dywidendy na akcję
 brak uprawnień EUROTEL SA (1/2022) Eurotel Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
16:01 EUROTEL S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za rok 2021.
11/05/22 16:59 EUROTEL S.A.: Otrzymanie dywidendy od spółki Viamind sp. z o.o.
14/04/22 17:38 EUROTEL S.A.: Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A.
13/04/22 15:59  brak uprawnień Eurotel chce wypłacić 4,50 zł dywidendy na akcję
15:53 EUROTEL S.A.: Rekomendacja podziału zysku za 2021 rok do WZA.
12/04/22 00:15 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A.
00:12 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A.
11/04/22 16:25  brak uprawnień Eurotel sprzedał udziały w spółce Soon Energy Poland za 11,1 mln zł
15:54 EUROTEL S.A.: Podpisanie przez Spółkę umowy sprzedaży udziałów posiadanych w spółce zależnej Soon Energy Poland Sp. z o.o.
08/04/22 10:55 EUROTEL S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 5/2022 w zakresie błędnie przytoczonej podstawy prawnej publikacji raportu