Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.29, godz. 07:03
kontakt
EUROTEL

Komunikaty

16/02/23 11:45 EUROTEL S.A.: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
31/01/23 16:42 EUROTEL S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.
05/12/22 14:00 EUROTEL S.A.: Poręczenie Emitenta jednostce zależnej
15/11/22 20:22 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/11/22 16:48 EUROTEL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10 listopada 2022 roku.
16:41 EUROTEL S.A.: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurotel S.A. w dniu 10 listopada 2022 roku.
07/11/22 17:20  brak uprawnień EUROTEL SA (2/2022) Eurotel Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
21/10/22 17:10 EUROTEL S.A.: Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROTEL S.A. zwołanego na dzień 10.11.2022 r. na wniosek Akcjonariusza wraz z projektem uchwały.
14/10/22 17:24 EUROTEL S.A.: Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROTEL S.A.wraz z projektami uchwał.
14/09/22 16:20 EUROTEL S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
12/09/22 18:43 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
06/09/22 14:51  brak uprawnień DM BOŚ podnosi cenę docelową Eurotelu do 68,80 zł i podtrzymuje rekomendację "kupuj"
30/08/22 16:20 EUROTEL S.A.: Aneks do Umowy o Multilinię - przedłużenie finansowania
07/07/22 15:18 EUROTEL S.A.: Ostateczne rozliczenie transakcji zbycia udziałów posiadanych w spółce stowarzyszonej Soon Energy Poland Sp. z o.o.
23/05/22 18:02 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego