Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 15:36
kontakt
ARTERIA

Komunikaty

29/11/21 17:23 ARTERIA S.A.: ARTERIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/11/21 13:36 ARTERIA S.A.: Zawiadomienia Akcjonariuszy dotyczące nabycia akcji Emitenta
30/09/21 18:23 ARTERIA S.A.: ARTERIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/09/21 15:50 ARTERIA S.A.: Wypowiedzenie umowy przez Narodowy Fundusz Zdrowia
01/09/21 15:44 ARTERIA S.A.: Zawiadomienia Akcjonariuszy dotyczące nabycia akcji Emitenta
27/08/21 18:00  brak uprawnień NFZ wypowiedział Arterii umowę na obsługę Infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19
17:43 ARTERIA S.A.: Wypowiedzenie umowy przez Narodowy Fundusz Zdrowia
29/07/21 13:19  brak uprawnień ARTERIA SA (1/2021) - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/06/21 17:05 ARTERIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA Spółki Arteria S.A.
17:00 ARTERIA S.A.: Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2020 roku.
02/06/21 16:53 ARTERIA S.A.: Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Arteria S.A. za lata 2019 i 2020
14:58 ARTERIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał
14/05/21 22:51 ARTERIA S.A.: ARTERIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/05/21 13:51 ARTERIA S.A.: Podpisanie znaczącej umowy przez spółki zależne Emitenta
11/05/21 14:28 ARTERIA S.A.: Przyspieszenie publikacji raportu okresowego (QSr) za I kwartał 2021 roku