Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 15:46
kontakt
ARTERIA

Komunikaty

30/06/22 18:10 ARTERIA S.A.: Zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Arteria S.A.
18:08  brak uprawnień Grupa inwestorów zamierza ogłosić wezwanie do sprzedaży 1.724.167 akcji Arterii po 7,73 zł/szt
18:01  brak uprawnień Zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Arteria S.A.
16:33 ARTERIA S.A.: Zawiadomienia Akcjonariuszy dotyczące nabycia akcji Emitenta
29/06/22 17:33 ARTERIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA Spółki Arteria S.A.
17:06 ARTERIA S.A.: Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
16:35 ARTERIA S.A.: Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2022 roku
13/06/22 14:54  brak uprawnień Rzecznik generalny TSUE wydał niekorzystną opinię dla spółki zależnej Arterii w sporze z Bankiem Handlowym
13:54 ARTERIA S.A.: Opinia Rzecznik Generalnej TSUE dotycząca pytania prejudycjalnego Sądu Najwyższego skierowanego do TSUE w sprawie z powództwa spółki zależnej Emitenta.
02/06/22 16:51 ARTERIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2022 roku.
31/05/22 00:34 ARTERIA S.A.: ARTERIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
04/05/22 20:16 ARTERIA S.A.: ARTERIA S.A.
20:07 ARTERIA S.A.: ARTERIA S.A.
30/04/22 06:05 ARTERIA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2021 rok.
15/04/22 21:39 ARTERIA S.A.: Powzięcie informacji o wyroku sądowym w sprawie należności Emitenta.