Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.27, godz. 02:55
kontakt
HERKULES

Komunikaty

07/11/22 18:50 HERKULES S.A.: Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec spółki zależnej Herkules Infrastruktura sp. z o.o.
27/10/22 18:09 HERKULES S.A.: Informacja ING Lease (Polska) Sp. z o.o. o naruszeniu warunków umowy leasingu
26/10/22 20:40 HERKULES S.A.: Ograniczenie finansowania Spółki przez ING Bank Śląski S.A.
25/10/22 19:34  brak uprawnień BGK może wypowiedzieć Herkulesowi umowę kredytową dot. kontraktu GSM-R
19:06 HERKULES S.A.: Otrzymanie przez Spółkę zależną informacji od Banku Gospodarstwa Krajowego
21/10/22 15:22 HERKULES S.A.: Złożenie przez spółkę zależną Viatron S.A. w restrukturyzacji wniosku o ogłoszenie upadłości
10/10/22 22:13 HERKULES S.A.: Informacja w sprawie przebiegu postepowania układowego spółki zależnej Viatron S.A. w restrukturyzacji z siedziba w Gdyni
30/09/22 17:34 HERKULES S.A.: HERKULES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
29/09/22 17:36 HERKULES S.A.: Złożenie przez spółkę zależną Herkules Infrastruktura sp. z o.o. wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości
21/09/22 17:55 HERKULES S.A.: Aktualizacja budżetu Kontraktu Spółki zależnej
29/08/22 23:40 HERKULES S.A.: Informacja ws. przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego spółki zależnej Viatron S.A. w restrukturyzacji z siedziba w Gdyni
11/08/22 07:30 HERKULES S.A.: Informacja o nieskorzystaniu z oferty sprzedaży udziałów spółki zależnej od Emitenta
27/07/22 18:43 HERKULES S.A.: Informacja o złożeniu przez Herkules S.A. oferty sprzedaży spółki od niej zależnej: Herkules Infrastruktura sp. z o.o.
25/07/22 14:35 HERKULES S.A.: Informacja ws. przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego spółki zależnej Viatron S.A. w restrukturyzacji z siedziba w Gdyni w związku z oddaleniem jej roszczeń przez sąd w Szwecji
24/06/22 09:28 HERKULES S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 27/2022