Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 14:27
kontakt
HERKULES

Komunikaty

29/11/21 00:14 HERKULES S.A.: HERKULES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/11/21 11:58 HERKULES S.A.: Informacja o powierzeniu obowiązków Prezesa Zarządu Wiceprezesowi Zarządu Spółki
11:53 HERKULES S.A.: Odwołanie osoby zarządzaącej
29/10/21 13:45 HERKULES S.A.: Informacja o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
28/10/21 14:22 HERKULES S.A.: Informacja o zawarciu Porozumienia do Umowy Konsorcjum
27/10/21 09:53 HERKULES S.A.: Informacja o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
30/09/21 00:12 HERKULES S.A.: HERKULES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
14/09/21 15:32 HERKULES S.A.: Zawarcie umów kredytowych przez spółkę zależną od Emitenta
13/09/21 17:06 HERKULES S.A.: Powołanie Członków Komitetu Audytu Spółki
31/08/21 14:04 HERKULES S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Herkules S.A.
13:57 HERKULES S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. w dniu 31 sierpnia 2021 roku
13:56 HERKULES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Herkules S.A., które odbyło się 31 sierpnia 2021 roku
26/08/21 16:55 HERKULES S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.
24/08/21 10:56 HERKULES S.A.: Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Herkules S.A.
23/08/21 12:57 HERKULES S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki