Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.24, godz. 05:24
kontakt
UNIMA

Komunikaty

21/09/23 17:14  brak uprawnień Konsorcjum z pTAG ma umowę ramową z Ministerstwem Cyfryzacji na max. 42, 98 mln zł brutto
16:50 UNIMA 2000 S.A: Podpisanie umowy ramowej przez Spółkę pTAG sp. z o.o. na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia personelu informatycznego
20/09/23 16:41 UNIMA 2000 S.A: Zawiadomienie o zbyciu akcji - zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
30/08/23 15:50 UNIMA 2000 S.A: Powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
25/08/23 16:49 UNIMA 2000 S.A: Podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PTAG sp. z o.o. uchwały o połączeniu z Emitentem
18/08/23 14:32 UNIMA 2000 S.A: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z pTAG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
16/08/23 19:29 UNIMA 2000 S.A: Udostępnienie do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje opisujące transakcję i jej wpływ na emitenta w związku z planowanym połączeniem spółek Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz pTAG sp. z o.o.
08/08/23 16:29 UNIMA 2000 S.A: Wniesienie wniosku o ustanowienie hipoteki
02/08/23 16:54  brak uprawnień pTAG zawarł umowę ze spółką Aplikacje Krytyczne; max. wartość umowy to 80,5 mln zł brutto
16:38 UNIMA 2000 S.A: Podpisanie umowy ramowej przez Spółkę pTAG sp. z o.o. na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia personelu informatycznego
31/07/23 17:36 UNIMA 2000 S.A: Powołanie Członka Zarządu
21/07/23 23:05 UNIMA 2000 S.A: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z RB Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
18/07/23 14:49 UNIMA 2000 S.A: Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 21/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.
14:32 UNIMA 2000 S.A: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z pTAG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
06/07/23 11:00 UNIMA 2000 S.A: Zawarcie znaczącej umowy