Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.02, godz. 13:36
kontakt
WIRTUALN

Komunikaty

30/11/23 20:00 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce od 2015 roku
28/11/23 17:21  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
12:23  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.
21/11/23 11:18  brak uprawnień Wirtualna Polska widzi lekką poprawę na rynku reklamowym, nadal zainteresowana przejęciami
07:12  brak uprawnień Skorygowana EBITDA WP Holiding w III kw. '23 wyniosła 149,8 mln zł, wobec 143,9 mln zł konsensusu
06:37  brak uprawnień Wyniki Wirtualnej Polski w III kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
00:05 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/11/23 13:37  brak uprawnień Legimi widzi nowe możliwości w związku z wejściem Wirtualna Polska Holding do akcjonariatu
17/11/23 18:58  brak uprawnień Wirtualna Polska zaprasza do składania ofert sprzedaży maks. 455,9 tys. akcji Legimi
15/11/23 13:35 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 8 listopada 2023 r.
08/11/23 14:36 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki
14:31 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 8 listopada 2023 roku
26/10/23 17:23 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce od 2015 roku
13/10/23 16:36 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad
16:20 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekt uchwały