Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.17, godz. 19:56
kontakt
PRYMUS

Komunikaty

07/06/24 10:53 PRYMUS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2024 r.
06/06/24 15:02  brak uprawnień PRYMUS SA (10/2024) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
17/05/24 12:36 PRYMUS S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 6 czerwca 2024 r.
12:27  brak uprawnień PRYMUS SA (9/2024) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 6 czerwca 2024 r.
15/05/24 08:46  brak uprawnień PRYMUS SA (8/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
10/05/24 11:43  brak uprawnień Akcjonariusz spółki Prymus zgłosił projekt uchwały dot. buybacku
11:22 PRYMUS S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania umieszczenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu punktu porządku obrad w sprawie skupu akcji własnych
09/05/24 12:39 PRYMUS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 6 czerwca 2024 r
12:17  brak uprawnień PRYMUS SA (7/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 6 czerwca 2024 r.
02/05/24 11:54 PRYMUS S.A.: Otrzymanie decyzji o obowiązku zwrotu subwencji finansowej PFR
24/04/24 08:08  brak uprawnień PRYMUS SA (6/2024) Raport roczny za 2023 r.
09/04/24 11:49  brak uprawnień PRYMUS SA (5/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
19/03/24 15:51  brak uprawnień PRYMUS SA (4/2024) Powołanie Członka Rady Nadzorczej
14/02/24 08:01  brak uprawnień PRYMUS SA (3/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
12/02/24 09:55  brak uprawnień PRYMUS SA (2/2024) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej