Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.27, godz. 03:27
kontakt
IDM

Komunikaty

26/10/22 15:05 IDM SA: Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego w związku z konwersją wierzytelności na kapitał zakładowy na mocy układu na skutek ustalenia w sposób niesporny i konkretny wierzytelności spornej po dniu zawarcia układu - aktualizacja informacji w zw. z raportem bieżącym nr 3/2022 z dnia 03.06.2022 r.
30/09/22 20:14 IDM SA: IDM SA formularz raportu półrocznego
19/08/22 13:46 IDM SA: Powołanie osoby zarządzającej na nową kadencję
18/08/22 14:56 IDM SA: Uchwały podjęte przez ZWZ IDMSA w dniu 18 sierpnia 2022 r.
12:40 IDM SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 18 sierpnia 2022 r.
25/07/22 12:39  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki IDM S.A.
22/07/22 13:41 IDM SA: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18 sierpnia 2022 r.
13:36 IDM SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
21/07/22 21:57 IDM SA: IDM SA
21:00 IDM SA: Korekta raportu rocznego IDM S.A. za rok 2021 - informacja o charakterze i przedmiocie korekty
30/06/22 20:13 IDM SA: Aneks do umowy istotnej w postaci pożyczki pieniężnej w celu zwiększenia kapitału obrotowego IDM S.A. - zmiana terminu zwrotu pożyczki
03/06/22 20:26 IDM SA: Rejestracja przez sąd zmiany statutu oraz wysokości i struktury kapitału zakładowego w związku z konwersją wierzytelności na kapitał zakładowy na mocy układu na skutek ustalenia w sposób niesporny i konkretny wierzytelności spornej po dniu zawarcia układu
30/05/22 20:18 IDM SA: IDM SA formularz raportu kwartalnego
05/05/22 14:54  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki IDM S.A.
29/04/22 19:01 IDM SA: IDM SA