Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 15:18
kontakt
IDM

Komunikaty

26/11/21 19:46 IDM SA: IDM SA formularz raportu kwartalnego
19:24 IDM SA: Korekta raportu za III kwartał 2021 - informacja o charakterze i przedmiocie korekty
19/11/21 21:12 IDM SA: IDM SA formularz raportu kwartalnego
29/10/21 15:20 IDM SA: Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji członka Zarządu IDM S.A.
15:12 IDM SA: Informacja dotycząca członka zarządu IDM S.A.
30/09/21 23:50 IDM SA: IDM SA formularz raportu półrocznego
29/09/21 18:00 IDM SA: Aneks do umowy istotnej w postaci pożyczki pieniężnej w celu zwiększenia kapitału obrotowego IDM S.A. - zmiana terminu zwrotu pożyczki
20/09/21 18:58 IDM SA: Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2021 r.
27/08/21 09:50 IDM SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 26 sierpnia 2021 r.
09:46 IDM SA: Uchwały podjęte przez ZWZ IDMSA w dniu 26 sierpnia 2021r. oraz informacja o odstąpieniu przez ZWZ od rozpatrywania punktów planowanego porządku obrad
30/07/21 11:49  brak uprawnień IDM SA (2/2021) IDM S.A. - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/07/21 10:40 IDM SA: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 sierpnia 2021 r.
10:33 IDM SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
30/06/21 17:37 IDM SA: Aneks do umowy istotnej w postaci pożyczki pieniężnej w celu zwiększenia kapitału obrotowego IDM S.A. - zmiana terminu zwrotu pożyczki
18/06/21 13:33  brak uprawnień GPW: wznowienie obrotu akcjami spółki IDM SA