Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.24, godz. 06:11
kontakt
LENA

Komunikaty

22/09/23 08:28 LENA LIGHTING: LENA LIGHTING formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
07/09/23 13:51  brak uprawnień Lena Lighting szacuje spadek zysku netto grupy w I pół. '23 na 30,1 proc., do 3,3 mln zł
13:38 LENA LIGHTING: Szacowane wybrane dane finansowe za I półrocze 2023 roku
20/06/23 14:47 LENA LIGHTING: Powołanie Zarządu na kolejna kadencję oraz informacja na temat Zarządu powołanego na kolejną kadencję.
14:18  brak uprawnień Lena Lighting wypłaci 0,2 zł dywidendy na akcję za 2022 r.
14:07 LENA LIGHTING: Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki Lena Lighting S.A. w dniu 20 czerwca 2023 r. uchwały o wypłacie dywidendy.
14:04 LENA LIGHTING: Wykaz Akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Lena Lighting S.A. w dniu 20 czerwca 2023 r.
13:43 LENA LIGHTING: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2023 roku.
07/06/23 15:10 LENA LIGHTING: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym
19/05/23 13:37 LENA LIGHTING: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 czerwca 2023 roku.
08:28 LENA LIGHTING: LENA LIGHTING formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/05/23 20:14 LENA LIGHTING: Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w 2022 roku
10/05/23 16:42  brak uprawnień Lena Lighting szacuje spadek skonsolidowanego zysku netto grupy w I kw. '23 na 36 proc., do 2 mln zł
16:34 LENA LIGHTING: Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 oku.
16:26 LENA LIGHTING: Szacowane wybrane dane finansowe za 1 kwartał 2023 roku