Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.19, godz. 11:02
kontakt
LENA

Komunikaty

01/07/24 17:02 LENA LIGHTING: Korekta zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
28/06/24 13:21 LENA LIGHTING: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
27/06/24 08:08 LENA LIGHTING: Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 MAR
25/06/24 12:05 LENA LIGHTING: Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy w rachunku bieżącym i rachunku walutowym
19/06/24 11:58 LENA LIGHTING: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym
12/06/24 15:58 LENA LIGHTING: Wybór Audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki jednostkowych i skonsolidowanych za lata 2024 i 2025
15:52  brak uprawnień Lena Lighting wypłaci 0,2 zł dywidendy na akcję z zysku za '23
15:44 LENA LIGHTING: Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki Lena Lighting S.A. w dniu 12 czerwca 2024 r. uchwały o wypłacie dywidendy.
15:40 LENA LIGHTING: Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA w dniu 12 czerwca 2024 roku.
15:32 LENA LIGHTING: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2024 roku.
17/05/24 08:48 LENA LIGHTING: LENA LIGHTING formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/05/24 11:30 LENA LIGHTING: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 12 czerwca 2024 r.
08/05/24 15:03 LENA LIGHTING: Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w 2023 roku.
14:45 LENA LIGHTING: Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku.
30/04/24 16:05  brak uprawnień Lena Lighting szacuje spadek skonsolidowanego zysku netto w I kw. '24 na 72,52 proc., do 537 tys. zł