Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.10, godz. 12:19
kontakt
WIELTON

Komunikaty

05/08/22 13:15  brak uprawnień Wielton zarejestrował w okresie styczeń-lipiec 2.520 nowe przyczepy i naczepy; o 15,4 proc. więcej rdr - PZPM
28/07/22 21:32 WIELTON S.A.: Ustalenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Wielton S.A.
22/07/22 17:03 WIELTON S.A.: Rejestracja zmian w Statucie Spółki i wejście w życie uchwały w sprawie zmiany w składzie Zarządu Wielton S.A.
07/07/22 13:46  brak uprawnień Wielton zarejestrował w okresie styczeń-czerwiec 2.184 nowe przyczepy i naczepy; o 21,1 proc. więcej rdr - PZPM
13:27 WIELTON S.A.: Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
27/06/22 15:50 WIELTON S.A.: Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wielton S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r.
23/06/22 19:07  brak uprawnień WIELTON SA (1/2022) Wielton Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
18:57 WIELTON S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej Wielton S.A. nowej kadencji oraz zmiany w składzie Zarządu Wielton S.A.
18:37 WIELTON S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku
12:04  brak uprawnień Wielton wypłaci 0,2 zł dywidendy na akcję, jeśli nie będzie sprzeciwu banków
11:50 WIELTON S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2021 rok
09/06/22 19:48 WIELTON S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. zwołane na dzień 23 czerwca 2022 r.
15:56 WIELTON S.A.: Rekomendacja Zarządu i opinia Rady Nadzorczej Wielton S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2021
11:46  brak uprawnień Wielton zarejestrował w okresie styczeń-maj 1.796 nowych przyczep i naczep; o 18,3 proc. więcej rdr - PZPM
02/06/22 20:02 WIELTON S.A.: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej