Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 18:15
kontakt
KOMPUTRO

Komunikaty

17/03/23 10:33 KOMPUTRONIK S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023/2024
16/03/23 13:06 KOMPUTRONIK S.A.: Przystąpienie do wykonania układu przez Komputronik S.A. - daty płatności rat układowych
20/02/23 09:51 KOMPUTRONIK S.A.: Informacja o transakcjach uzyskanych w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
14/02/23 08:15 KOMPUTRONIK S.A.: KOMPUTRONIK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/02/23 13:05 KOMPUTRONIK S.A.: Zarządzenie w przedmiocie prawomocności zatwierdzenia układu Komputronik S.A.
09:52 KOMPUTRONIK S.A.: Przystąpienie do wykonania układu przez Komputronik Biznes - daty płatności rat układowych Komputronik Biznes
31/01/23 18:12 KOMPUTRONIK S.A.: Zawracie aneksów do porozumień restrukturyzacyjnych zawartych z bankami
16/01/23 17:13  brak uprawnień GPW: w sprawie uchylenia szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych spółki KOMPUTRONIK S.A. notowanych na Głównym Rynku GPW
13/01/23 11:52 KOMPUTRONIK S.A.: Prognozowany wpływ zakończenia restrukturyzacji na wynik finansowy Komputronik S.A.
12/01/23 13:34 KOMPUTRONIK S.A.: Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego Komputronik S.A.
15/12/22 18:40 KOMPUTRONIK S.A.: KOMPUTRONIK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13/12/22 12:55 KOMPUTRONIK S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
12/12/22 14:45 KOMPUTRONIK S.A.: Aktualizacja stanu postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta
06/12/22 14:19 KOMPUTRONIK S.A.: Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 06.12.2022 r. sygn. akt: I SA/Po 129/22
14:09 KOMPUTRONIK S.A.: Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 06.12.2022 r. sygn. akt: I SA/Po 1073/21