Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.21, godz. 10:49
kontakt
DEVELIA

Komunikaty

16/02/24 16:17 DEVELIA: Wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii DVL1227OZ9
16:10 DEVELIA: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - korekta wcześniejszego powiadomienia z dnia 15.02.2024 r.
16:04 DEVELIA: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - korekta wcześniejszego powiadomienia z dnia 15.02.2024 r.
15:58 DEVELIA: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - korekta wcześniejszego powiadomienia z dnia 15.02.2024 r.
15/02/24 21:28 DEVELIA: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
18:29  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii DVL1227OZ9 spółki DEVELIA S.A.
17:53 DEVELIA: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
17:47 DEVELIA: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
13/02/24 17:37  brak uprawnień Develia otrzymała zgodę prezesa UOKIK na dokonanie koncentracji
17:25 DEVELIA: Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji
12/02/24 12:04  brak uprawnień Develia wprowadziła do sprzedaży 252 lokale w Warszawie
08/02/24 13:23 DEVELIA: Wprowadzenie do obrotu obligacji serii DVL12270Z9
07/02/24 18:19 DEVELIA: Asymilacja akcji serii K z pozostałymi akcjami Spółki notowanymi na GPW
17:48  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii DVL12270Z9 spółki DEVELIA
05/02/24 15:52 DEVELIA: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii K