Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 18:00
kontakt
DEVELIA

Komunikaty

08/12/21 11:46 DEVELIA: Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela DEVELIA S.A.
24/11/21 16:08 DEVELIA: Zawiadomienie otrzymane od akcjonariusza o przekroczeniu 5% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie
16/11/21 17:57  brak uprawnień Develia miała 29,1 mln zł zysku netto w trzecim kwartale, nieco gorzej od konsensusu
17:41  brak uprawnień Wyniki Develii w III kw. 2021 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:31 DEVELIA: DEVELIA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/11/21 14:53  brak uprawnień Develia kupiła nieruchomość w Gdańsku za ok. 24,2 mln zł brutto
14:46 DEVELIA: Nabycie nieruchomości przez Emitenta
05/11/21 13:13 DEVELIA: Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za III kwartał 2021 roku
02/11/21 09:43  brak uprawnień Fundusze PKO BP Bankowy PTE mają ponad 5 proc. Develii
09:32 DEVELIA: Zawiadomienie otrzymane od akcjonariuszy o przekroczeniu 5% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie
25/10/21 16:39  brak uprawnień Develia kupiła nieruchomość w Warszawie za 45,6 mln zł brutto
16:31 DEVELIA: Nabycie nieruchomości przez Emitenta oraz przez spółkę zależną Emitenta
20/10/21 14:28 DEVELIA: Rozpoczęcie współpracy z Grupo Lar Holding Polonia sp. z o.o. na podstawie umowy o współpracy joint venture
09:23 DEVELIA: Zakończenie badania due diligence dwóch projektów deweloperskich
05/10/21 10:34  brak uprawnień Develia sprzedała w I-III kw. 1.500 lokali wobec 781 przed rokiem