Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 12:35
kontakt
ATLANTA

Komunikaty

29/11/21 18:06 ATLANTAPL: ATLANTAPL formularz raportu kwartalnego
18/11/21 14:58 ATLANTAPL: Załączniki do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 grudnia 2021 r.
14:56 ATLANTAPL: Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.
16/11/21 13:33 ATLANTAPL: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A.
13:31  brak uprawnień Atlanta Poland chce przeznaczyć na dywidendę 2,31 mln zł
13:23 ATLANTAPL: Rekomendacja w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2020/2021.
10:59 ATLANTAPL: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki.
27/10/21 07:37 ATLANTAPL: ATLANTAPL
25/10/21 15:12 ATLANTAPL: Wstępne wyniki w I kwartale roku obrotowego 2021/2022.
24/08/21 13:04 ATLANTAPL: Wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy 2020/2021.
02/08/21 10:20  brak uprawnień ATLANTA POLAND SA (1/2021) Atlanta Poland Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/07/21 15:26 ATLANTAPL: Podpisanie aneksu do umowy kredytu.
21/07/21 13:47 ATLANTAPL: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022.
31/05/21 18:09 ATLANTAPL: ATLANTAPL formularz raportu kwartalnego
22/04/21 15:52 ATLANTAPL: Wstępne wyniki w III kwartale roku obrotowego 2020/2021.