Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.27, godz. 03:58
kontakt
ATLANTA

Komunikaty

21/11/22 15:36 ATLANTAPL: Załączniki do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 grudnia 2022 r.
17/11/22 11:36 ATLANTAPL: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A.
10:59  brak uprawnień Atlanta Poland chce przeznaczyć 791,9 tys. zł na wypłatę dywidendy za 2021/22
10:34 ATLANTAPL: Deklaracja w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2021/2022.
06:20  brak uprawnień Atlanta Poland liczy na stabilizację marż; chce nadal wypłacać dywidendę (wywiad)
31/10/22 00:11 ATLANTAPL: ATLANTAPL formularz raportu rocznego
26/10/22 10:20 ATLANTAPL: Wstępne wyniki w I kwartale roku obrotowego 2022/2023.
25/10/22 20:15 ATLANTAPL: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2021/2022.
08/09/22 09:51  brak uprawnień ATLANTA POLAND SA (1/2022) Atlanta Poland Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
23/08/22 10:41 ATLANTAPL: Wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy 2021/2022.
13/07/22 11:56 ATLANTAPL: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023.
30/05/22 17:50 ATLANTAPL: ATLANTAPL formularz raportu kwartalnego
21/04/22 11:57 ATLANTAPL: Wstępne wyniki w III kwartale roku obrotowego 2021/2022.
31/03/22 07:43 ATLANTAPL: ATLANTAPL formularz raportu półrocznego
07/02/22 14:59 ATLANTAPL: Wstępne wyniki w I półroczu roku obrotowego 2021/2022.