Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 23:14
kontakt
ZUE

Komunikaty

07/06/23 14:52 ZUE S.A.: Informacja nt. wypłaty dywidendy za rok 2022.
14:48  brak uprawnień ZUE wypłaci 0,07 zł dywidendy na akcję
14:44 ZUE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
14:42 ZUE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUE S.A. w dniu 7 czerwca 2023 roku.
29/05/23 12:31 ZUE S.A.: Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.
17/05/23 17:18 ZUE S.A.: ZUE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/05/23 09:36 ZUE S.A.: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUE S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2023 r.
09:28 ZUE S.A.: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
09/05/23 15:27  brak uprawnień ZUE chce wypłacić 0,07 zł dywidendy na akcję
15:19 ZUE S.A.: Rekomendacja w sprawie podziału zysku za rok 2022.
21/04/23 08:27  brak uprawnień Resort Infrastruktury rozpoczyna konsultacje Krajowego Programu Kolejowego o wart. 80 mld zł
07/04/23 12:17 ZUE S.A.: Informacja nt. współpracy z PKP PLK S.A.
22/03/23 11:55  brak uprawnień ZUE chce uczestniczyć w przetargach na rynku miejskim w Rumunii
21/03/23 18:19 ZUE S.A.: ZUE S.A.
18:13 ZUE S.A.: ZUE S.A.