Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.03, godz. 10:06
kontakt
EUROCASH

Komunikaty

30/06/22 17:16 EUROCASH: Powołanie członków Rady Nadzorczej Eurocash S.A. na kolejną kadencję
17:12 EUROCASH: Rezygnacja Członka Zarządu
17:08 EUROCASH: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EUROCASH S.A.
17:03 EUROCASH: Uchwała o przeznaczeniu zysku netto za rok 2021 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCASH S.A.
17:00 EUROCASH: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EUROCASH S.A.
16:56 EUROCASH: Korekta numeru raportu bieżącego nr 7/2022 i kolejnych
03/06/22 19:23  brak uprawnień Zarząd Eurocashu proponuje, aby cały zysk netto za '21 trafił na kapitał zapasowy
19:18 EUROCASH: Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie
19:16 EUROCASH: Propozycja przeznaczenia zysku za rok 2021
19:12 EUROCASH: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCASH S.A.
19:07 EUROCASH: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCASH S.A.
13/05/22 17:09 EUROCASH: Eurocash osiągnął 50% udziałów w Arhelan
12/05/22 12:57  brak uprawnień Eurocash liczy na kontynuację pozytywnych trendów w kolejnych kwartałach (wywiad)
07:14  brak uprawnień EBITDA Eurocashu w I kw. '22 wyniosła 151 mln zł wobec konsensusu 143,8 mln zł
06:38  brak uprawnień Wyniki Eurocashu w I kwartale 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)